Wager kräver att Migrationsverket och berörda departement ger en förklaring. ”Det finns skäl att undra över valet av land för en svensk migrationskonferens”

På fredagen uppmärksammar debattören Merit Wager att nästan 40 personer den 24-25 april deltog i årets migrationskonferens som av okänd anledning hölls i den saudiarabiska huvudstaden Riyadh.

Temat på högnivåmötet, vilket innebär att Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik deltog tillsammans med chefer på Utrikesdepartementet och Justitiedepartementet, var samverkan mellan berörda myndigheter och hur de ska kunna möta ”gemensamma utmaningar” i kölvattnet av konflikten i Syrien.

Vidare fanns även chefer för nio utlandsmyndigheter i regionen på plats och ett antal representanter från Migrationsverket.

Konferensdeltagarna ska bland annat ha lyft vikten av att fortsätta bevaka utvecklingen i regionen, något Wager anser är märkligt.

Att man bevakar utvecklingen i regionen är väl så självklart att man inte behöver ha en konferens för att konstatera det. Liksom att samarbetet vid det här laget, när Sverige har minst 30 års erfarenhet av en stor asylinvandring, borde vara i det närmaste perfekt mellan olika inblandade aktörer. Eller ska man sitta i 30 år till och konferera om att man ska fortsätta bevaka utvecklingen i regionen och samverka bättre?

Wager är också konfunderad kring valet av platsen för konferensen.

Det finns skäl att undra över valet av land för en svensk migrationskonferens. Starka skäl. Att Utrikesdepartementet och Justitiedepartementet, delar av Sveriges regering, väljer att samla en 40-mannagrupp för en tvådagarskonferens i just Saudiarabien tarvar en förklaring. Hur tänkte regeringen? Saudiarabien som Sverige så ofta kritiserar. Saudiarabien som inte har något överhuvudtaget med asyl- och flyktingfrågor att göra. Saudiarabien, som är ett dyrt land att flyga ett fyrtiotal personer till och Riyadh, som är en dyr stad att inkvartera dem i. Och om huvuddelen av konferensdeltagarna kom från Sverige, varför flög man inte hit cheferna för nio svenska utlandsmyndigheter i regionen i stället?

Wager menar att Migrationsverket, Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet bör ge en förklaring samt redogöra för de totala kostnaderna för tillställningen.