En ny studie visar att allt färre medborgare i Frankrike praktiserar sin religiösa tro. Enligt studien är det nu lika många praktiserande muslimer som romersk-katoliker i åldersgruppen 18-29 år.

LÄS MER: Imam hävdar att Frankrike kommer att bli ett muslimskt land

Det är sociologerna Claude Dargent och Olivier Galland som har tittat närmare på siffrorna som visar att 32 procent av befolkningen i Frankrike identifierar sig som medlemmar av den romersk-katolska kyrkan.

En knapp majoritet av dessa, omkring 19 procent, säger att de inte praktiserar sin tro. Endast sju procent uppger att besöker en mässa en gång i månaden. År 1981 var det 70 procent av befolkningen som identifierade sig med den romersk-katolska tron och 17 procent som var praktiserade i sin tro.

Studien visar en drastisk skillnad i tro mellan generationer. I åldersgruppen 18-29 år är det endast omkring tre procent som är praktiserande medan motsvarande siffra är 16 procent bland personer över 70 år. Samtidigt visar siffror att islam växer betydligt snabbare än andra religioner i landet.

Omkring 14 procent av befolkningen i Frankrike identifierar sig numera som muslimer. I åldersgruppen 18-29 år är det lika många praktiserande muslimer som romersk-katoliker i landet.

LÄS MER: Europas muslimer blir mer radikala – antalet troende nu över 80%