Frankrike öppnar för medicinskt bruk av cannabis. Detta tillkännagav den franska regeringen tidigare i veckan i ett dekret. Projektet beskrivs som ett experiment och kommer att pågå under två år med start senast den 31:a mars 2021.

Experimentet kommer att involvera patienter som lider av allvarliga sjukdomar: vissa former av epilepsi, neuropatisk smärta, biverkningar av kemoterapi, palliativ vård eller multipel skleros, rapporterar Le Parisien.

De företag som vill delta i projektet måste leverera medicinska cannabisprodukter gratis till patienterna. Produkterna måste dessutom följa läkemedelsstandarder, inklusive EU:s riktlinjer för god tillverkningssed. Den största utmaningen uppges vara att det inte finns någon laglig cannabisproduktion i Frankrike. Därför kommer det till en början handla om importerad cannabis, mestadels från USA och Kanada som båda ligger på framkant gällande produktion under kontrollerade former.

För att undvika hälsoriskerna som uppstår vid rökning kommer endast produkter godkännas där de verksamma ämnena kan tas upp av kroppen utan rök, så som exempelvis munspray eller i tablettform.

Risken för missbruk anses låg

Senatorer från Republikanerna har uttryckt oro över att legalisering av medicinsk cannabis är en Trojansk häst, de menar att steget till legalisering för allmänt bruk nu blir lättare att ta. Det är en oro som uppenbarligen inte delas av ett flertal franska doktorer. I september skrev ett 50-tal neurologer, onkologer och farmakologer under ett öppet brev till regeringen för att påskynda legaliseringen av cannabis i medicinskt syfte. En av de som skrev under var Professor Nicolas Authier, chef för farmakologi vid smärtkliniken på Universitetssjukhuset Clermont-Ferrand.

Authier anser att risken för att medicinsk cannabis skulle missbrukas är låg, bland annat för att dess målgrupp har andra motiv till användandet än de som bara vill bli höga.

– Människor som tar kodein mot smärta och de som missbrukar opium tar samma ämne men har inte samma syfte. Dessutom kommer cannabis av medicinsk kvalitet inte att tillfredsställa de som letar efter psykoaktiva effekter, sa Professor Authier till France 24 tidigare i år.

Budgeten ännu ej godkänd

Läkare och apotek kommer att genomföra ett obligatoriskt utbildningsprogram, men deras deltagande i det kommande experimentet kommer att vara frivilligt. Ett flertal sjukhus har redan anmält intresse. De patienter som kvalificerar sig kommer att få recept utskrivna av en specialist, neurolog eller smärtläkare och får därefter gå till apoteket för att lösa in receptet precis som med andra mediciner. Upp till 3000 patienter kommer att kunna delta i experimentet.

Den budget som krävs för att myndigheterna ska kunna genomföra experimentet behöver fortfarande godkännas av det franska parlamentet, uppger Marijuana Business Daily.

authorimage