Niqab

Foto: Marcello Casal Jr / ABr.

Utrikes

Franskt slöjförbud kritiseras av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter

Publicerad 10/24/2018
Annons

Frankrikes förbud mot maskering – inklusive heltäckande muslimsk slöja – på offentlig plats bryter mot de mänskliga rättigheterna. Det hävdar FN:s kommitté för mänskliga rättigheter och anmodar landet att riva upp lagen. Samtidigt har skarp kritik riktats mot FN-kommittén för att vara i händerna på radikala muslimska krafter, något som nyligen fick USA att lämna kommittén.

Att bötfälla fundamentalistiska kvinnor som döljer sig under niqab eller burka är att kränka dessa kvinnors religionsfrihet, menar FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. Man anser också att lagen kan motverka muslimska kvinnors integrering i det franska samhället om dessa i stället för att ta av sig ansiktsmaskeringen väljer att stanna hemma.

Kommittén har inga beslutsbefogenheter och kan endast göra uttalanden. Frankrike kan därför lämna uppmaningen utan avseende. Företrädare för kommittén utövar trots detta påtryckningar genom att hänvisa till att Frankrike ratificerat FN:s fördrag om mänskliga rättigheter och därför skulle vara förpliktigade att följa kommittén uppmaningar.

Kommitténs påstående har emellertid inget stöd i de internationella juridiska instanser som tagit ställning till det franska maskeringsförbudet. 2014 kom Europadomstolen med ett utslag som tydligt klargjorde att ett förbud mot ansiktsmaskering på offentlig plats inte bryter mot religionsfriheten så länge det inte specifikt förbjuder religiös maskering och tillåter annan.

Fler länder
FN:s kommitté för mänskliga rättigheter aviserar att man kommer att gå vidare och rikta liknande uppmaningar till de andra europeiska länder som infört maskeringsförbud som inte medger särskilda särrättigheter för muslimskt religiösa plagg. Det senaste i raden att förbjuda maskering offentligt är Danmark som klubbade en sådan lag den 1 augusti i år.

Tidigare har Österrike, Tyskland, Bulgarien, Nederländerna, Belgien infört nationella maskeringsförbud. I ytterligare några länder, däribland Spanien och Schweiz finns lokala förbud i vissa regioner. Lagstiftningarna i de olika länderna skiljer sig något åt beträffande vilka miljöer de omfattar.

Även i Sverige finns ett starkt folkligt stöd för ett förbud. Inget politiskt parti utom Sverigedemokraterna har dock förklarat sig beredda att anpassa sin politik till folkopinionen i frågan. Det är dock med vissa begränsningar tillåtet för företag och utbildningsinstitutioner att ha ett förbud mot ansiktsmaskering i sina ordningsregler.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
845Man ihjälskjuten vid idrottsplats – ”Man vill flytta från Stockholm”
Annons