På torsdagen kunde den amerikanske presidenten Donald Trump presentera det historiska fredsavtalet som bland annat innebär att nationerna nu normaliserar sina relationer. Inom kort kommer man att utbyta ambassadörer och öppna ambassader.

Avtalet har getts namnet Abraham-avtalet och är frukten av utdragna förhandlingar mellan länderna samt är det första i sitt slag sedan 1994 då ett liknande fredsavtal slöts mellan Israel och Jordanien. Avtalet har signerats av Donald Trump, Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och Abu Dhabis kronprins Sheikh Mohammed Bin Zayed.

I ett gemensamt uttalande skriver de tre ledarna att avtalet kommer att befrämja fred i Mellanöstern.

Även från Egypten ser man positivt på genombrottet där president Abd al-Fattah al-Sisi pekar ut Israels löfte om att upphöra annektering av palestinskt territorium kan bidra till att nå fred i regionen.

Enligt den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu har genombrottet möjliggjorts ”tack vare vår vän och gynnare president Donald Trump”.

I palestinskt läger är man dock inte nöjda.

authorimage