Nordstan har under lång tid varit en samlingsplats för vad Göteborgs-Posten beskriver som ”människor med social problematik och ungdomar i riskzonen” men som invånarna i staden mer rättframt kalla kriminella invandrargäng. Nu ska det emellertid bli stopp för deras framfart. Sociala och rättsvårdande myndigheter och organisationer har nämligen kommit överens om att köpa in en kafébuss där de antisociala och kriminella ungdomarna erbjuds alternativet att dricka en kopp kaffe i stället för att råna, stjäla och sälja knark.

Man hoppas nu att kafébussen som även går under namnet ”Skyddsbussen” ska ”sprida lugn utanför köpcentrumet på stökiga helgnätter”. Bussen tar det mesta av den dryga miljon skattekronor (av totalt fem) från Social resursnämnd som de ideella organisationerna Fryshuset och Skyddsvärnet fått för att sjösätta en ny satsning på ”trygghetsskapande aktiviteter”.

Bussen ska förutom att servera kaffe också fungera som bas för att ”bygga relationer” med de antisociala och kriminella invandrarungdomarna. Man hoppas att detta relationsbyggande ska göra ungdomarna mottagliga för att ”lotsas vidare med rådgivande och motiverade samtal”.

Kafébussen ska framför allt vara igång på kvällar och nätter under helgerna och ambulera mellan ett antal ”stökiga platser” i Göteborg. Ett första försök gjordes redan den gångna helgen.

Emma Forseth, som är verksamhetsutvecklare på Skyddsvärnet, berättar att det även ska gå att få en smörgås på bussen. Filosofin bakom initiativet är ”mätta personer är lugnare personer”. Med en varm kopp kaffe och en smörgås i magen tror man att benägenheten att begå brott ska minska hos individerna i målgruppen.

En del av gängen är så kallade marockanska gatubarn och befinner sig i landet illegalt. Dessa ska man efter kaffedrickandet och smörgåsätandet kunna slussa vidare till bland annat en nattöppen kyrka för hemlösa.

För ”ungdomar på glid” hoppas man att ett samtal över en fika ska fungera som en ”avväpnande ingång” för de kriminella att lämna brottets bana och påbörja ett hederligt liv.

– Det kanske är banalt, säger Emma Forseth, i förmodad insikt om att projektet kan komma att möta kritik från dem som menar att brott ska lösas med polisiära insatser och illegal invandring med utvisning.

– Men ibland är det enkla också det effektiva, försvarar sig Emma Forseth.

Lotta Rosander, som ansvarar för samordningen av trygghetsarbetet i Nordstan på Social resursförvaltning, delar Emma Forseths tillförsikt. Bara det att ”Skyddsbussen” medför att det finns några fler vuxna i Nordstan tror hon ska leda till en tryggare miljö.

Hon tvingas samtidigt erkänna att det som mer påtagligt gjort Nordstan lite lugnare och tryggare den senaste tiden är att polisen gjort stora insatser med att rensa upp i bland annat Brunnsparken. Men fortfarande är det mycket kriminalitet och droghantering på platsen. Därför behövs kafébussen, menar Lotta Rosander.

Försöket ska nu pågå i fyra månader och därefter utvärderas för en eventuell förlängning.