➤ 95,6% av överfallsvåldtäkter begås av män med utländsk härkomst. Det är en av slutsatserna i en ny undersökning.

När regeringen sviktar tar privatpersoner över. På sin blogg beskriver sig Joakim P Jonasson så här: ”Sverigevän. Kritisk mot asylmottagning, islamism, systemmedia och kulturelit. Forskar i invandrare och brottslighet, skriver debattartiklar ibland. Kandiderar för Sverigedemokraterna.”

I juni 2017 publicerade Jonasson en undersökning på Avpixlat som visade att utomeuropéer begår nästan alla grova våldtäkter.

Då handlade det om statistik baserat på drygt 400 fällande våldtäktsdomar från tingsrätter i hela landet mellan åren 2013-2017. Den nya rapporten Jonasson publicerar på måndagen innefattar nästan samtliga fällande domar för sexualbrott 2012-2017.

Undersökningen är ett gensvar på regeringens vägran att ge BRÅ i uppdrag att ta fram officiell, aktuell statistik över invandrares brottslighet. Den genomfördes under maj-september 2017 och omfattar drygt fyra tusen fällande domar. Gärningsmäns härkomst har kartlagts grundligt genom offentliga uppgifter.

Undersökningen, som kan läsas/laddas ned här, visar bland annat:

• Andelen dömda svenskar, i proportion till andra grupper, har minskat sedan 2013 och sjunkit kraftigt de senaste två åren.
• Män med utomeuropeisk härkomst begår 84% av grova våldtäkter. Svenskar kommer först på fjärde plats, efter afghaner, irakier och somalier.
• Två av tre grova våldtäkter begås av asylsökande eller män som getts uppehållstillstånd.
• Landsgrupper med högst faktor (sannolikhet) att begå grov våldtäkt är i turordning algerier, afghaner, tunisier, marockaner och palestinier.
• 95,6% av överfallsvåldtäkter begås av män med utländsk härkomst.
• Flest överfallsvåldtäkter räknat i individer begås i turordning av somalier, eritreaner, algerier, irakier och gambier.
• Flest överfallsvåldtäkter begås i Stockholm, Hudiksvall och Eskilstuna.
• 90% av gruppvåldtäkter begås av män med utomeuropeisk härkomst. Var fjärde våldtäktsman som agerat i grupp är afghan.
• Flest våldtäktsmän som agerat i grupp har dömts i Ystad, Eksjö och Uppsala. Göteborg är på 11:e plats, Stockholm 16:e och Malmö 21:a.
• Utlänningar ofredar svenskar sexuellt i mycket större utsträckning än andra utlänningar.
• Män med europeisk härkomst begår oftast andra former av sexuellt ofredande än tafsning. Tre fjärdedelar av dömda afrikaner har tafsat på sitt offer.
• En majoritet av de som döms för koppleri är rumäner.
• Homovåldtäkters andel av totala våldtäkter har stigit kraftigt de senaste åren, samtidigt är gruppvåldtäkt mot män nu den vanligaste kategorin.
• 85% av de som dömts för gruppvåldtäkt mot män är afghaner.
• Adopterade män, oavsett land, begår sexualbrott i högre utsträckning än inte bara svenskar utan även icke-adopterade från samma landsgrupp.
• Svenska män är överrepresenterade i endast tre rubriceringar: köp av sexuell handling av barn, barnpornografibrott och utnyttjande av barn för sexuell posering.