I Norberg finns flera gator uppkallade efter män som Carl von Linné och Christopher Polhem men inga kvinnor. Efter ett medborgarförslag kan det nu vara på väg att ändras vilket enligt en genusforskare kan motverka påstådda känslor av exkludering.

– När jag såg att Västerås har ett antal gator med kvinnonamn tänkte jag att det måste vi ha även här i Norberg. Då kom tanken på en Lilian, som gjort en stor insats för turismen här i Norberg, säger Torbjörn Norgren, fritidspolitiker i Partiet för Norbergs Framtid, som lagt namnförslaget för en ny gång- och cykelväg.

Keramikern Lilian Fernqvist grundade och byggde upp konst- och hantverksmeckat Abrahamsgården som hon drev i nästan 25 år.

Enligt Klara Regnö, universitetslektor i företagsekonomi på Mälardalens högskola som också forskar om bland annat genus, har gatunamn betydelse.

– Det är ju en del av det offentliga rummet, så vem som finns där och vem som har fått namnge det, det skapar ju en känsla av vem det offentliga rummet är till för. Om män är överrepresenterade där, så kan det till exempel skapa känslor av exkludering, säger hon.

Längre och centralare gator
Då gator ofta uppkallas efter betydelsefylla personer och män är överrepresenterade finns det en risk att kvinnors bedrifter faller i glömska, menar Regnö.

När SCB för några år sen undersökte gatunamn fann man att över 80 procent namngetts efter män.

– En annan intressant sak de såg var att män i genomsnitt hade längre och centralare gator, medan kvinnor hade lite kortare gator som dessutom låg lite längre ifrån centrum, säger Klara Regnö.