För första gången tar arabiska språket plats på universitetet. Utbildningen startar till hösten och syftar bland annat till att ”tematisera vad det innebär att skriva på arabiska när man lever i Sverige”.

– Min ingång till den här utbildningen är att alla som har potential och kapacitet att skriva ska ha möjlighet att engagera sig och få in en fot i den svenska författarvärlden, säger författaren Khaled Alesmael till SR.

Han är en av dem som kommer att hålla i utbildningen med 15 platser och kommer att ske på arabiska, engelska och svenska. Den skapades tillsammans med Jenny Tunedal, poet som undervisar i litterär gestaltning på Högskolan för design och konsthantverk, HDK Valand.

– Poängen med kursen är både att skapa en sorts rum där människor som skriver kan mötas och prata om sitt skrivande men också att kunna tematisera vad det innebär att skriva på arabiska när man lever i Sverige, säger Jenny Tunedal.

Enligt duon ska det finnas ett stort intresse för utbildningen.

– Vi som arbetar med litterär gestaltning här på Valand har länge haft ett samtal om det faktum att det bor många människor i Sverige som skriver på andra språk. Och att vi inte alls förhåller oss till det och att det finns något lite underligt i det. Vi beter oss som att dessa författarna inte angår oss. Och vi tänker att dom gör det, säger Jenny Tunedal.