Regeringen sade under tisdagen ja till en ny järnmalmsgruva i Kallak utanför Jokkmokk. Det framgår av ett regeringsbeslut.

Beslutet ger Jokkmokk Iron Mines AB rätt att under 25 års tid utvinna järn i ett drygt hundra hektar stort område nordväst om Jokkmokk. Iron Mines AB är dotterbolag till brittiskregistrerade prospekteringsföretaget Beowulf Mining Plc, som tidigare moderate toppolitikern Sven Otto Littorin är styrelseordförande för.

Den nya gruvan kommer hamna i utkanten av samebyn Jåhkågasska tjielldes renbetesmarker, som omfattar nästan 10 000 kvadratkilometer. Enligt regeringens beslut åläggs därför Jokkmokk Iron Mines AB att ersätta samerna för deras merkostnader och bedriva gruvbrytningen med ”minsta möjliga negativa påverkan” för renskötseln.

”Rasistisk och kolonialistisk”

Den nya gruvan kritiseras av bland annat Sametinget, Svenska samernas riksförbund, Jåhkågasska tjiellde och flera andra samebyar som befarar att den kommer få negativa konsekvenser för renskötseln i området runt Jokkmokk.

Den svenska aktivisten Greta Thunberg instämmer i kritiken och menar att Sverige i och med beslutet har en ”kortsiktig, rasistisk, kolonialistisk och naturfientlig inställning.”

”Sverige utger sig för att vara ledande inom miljö och mänskliga rättigheter, men på hemmaplan bryter man mot urbefolkningens rättigheter och fortsätter kriga mot naturen. Världen kommer att minnas detta”, skriver den 18-åriga miljonärsdottern på Twitter.

Sexhundra miljoner ton

Att det finns järnmalm i Kallak har varit känt sedan 1940-talet, men efter provborrningar under 2000-talet har Beowulf Mining bedömt att järnfyndigheterna är avsevärt större än vad Sveriges geologiska undersökning tidigare kommit fram till.

Enligt de senaste uppskattningarna finns omkring sexhundra miljoner ton järn i berget i Kallak. Beowulf Mining har bland annat påpekat att järnet behövs för att bygga alla de vindkraftverk som regeringen vill bygga.

LÄS ÄVEN: Svenska kyrkan: Planerad gruva ”hotar den andliga folkhälsan”