Gycklargruppen TRIX har ansökt om 135 tusen kronor av skattemedel hos länsstyrelsen i Västmanlands län för att bedriva ”Social Circus” på ett asylboende. Syftet är att ”jobba med demokratiska processer och språkinlärning genom kroppsspråk och rörelse” enligt ansökan som Samhällsnytt har tagit del av. Totalt kommer 2,2 miljoner kronor delas ut för ”organiserad sysselsättning” av asylsökande – bara i ett län.

Av ansökan framgår att gycklarkollektivet planerar 7 träffar på ett asylboende i länet:

”Första träffen spelar TRiX en föreställning där vi under humoristiska och lättsamma former visar upp olika cirkusdiscipliner. De efterföljande fyra träffarna får deltagarna själva prova på cirkus. TRiX deltar med 3 pedagoger per gång. Den sjätte och sista träffen ses vi och utvärderar projektet.”

Gruppen praktiserar så kallad ”Social Circus” vilket betyder att ”alla kan vara med på sina egna villkor”. I ansökan uppges även att kollektivet samarbetar med kommunens integrationshandläggare samt att syftet med satsningen är att arbeta med ”demokratiska processer” genom ”kroppsspråk och rörelse”.

Det framgår inte mer konkret på vilket sätt detta kommer att uppnås, men gruppen hävdar att det finns tydliga positiva effekter av tidigare cirkusinriktade integrationsprojekt. Den största delen av kostnaden i det begärda bidraget – 106 tusen kronor – utgörs av arbetskostnader för gruppen.

Samhällsnytt har pratat med handläggaren Petteri Hällström på länsstyrelsen som har hand om ärendet. Han berättar att ett beslut om huruvida länsstyrelsen ska finansiera denna verksamhet kommer att tas på fredag och att han inte kan förekomma vilket beslut det blir:

– Vi har många ansökningar som gäller den delen av verksamheten, säger han till oss.

Totalt handlar det om 2,2 miljoner kronor bara för Västmanlands län som ska fördelas på olika projekt som ska motverka ”passivisering av asylsökanden”.

– Det är syftat först och främst till sysselsättning av asylsökanden. Det ska inte vara en asyltid som man sitter och tittar i tak i, utan det ska vara aktiviteter för asylsökanden, förklarar Hällström.

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att organisera sysselsättning för asylsökanden 2017. Innan dess var det Migrationsverket som hade det uppdraget.

Hela ansökan om statsbidrag till verksamheter för asylsökande från TRiX kan laddas ned och läsas nedan: Ansökan om statsbidrag till verksamheter för asylsökande – Social Circus med Gycklargruppen TRiX(10387678).

Samhällsnytt har sökt Erik Klinga, gruppens  firmatecknare vars namn står på ansökan, för en kommentar under dagen, utan framgång.