På lucia 2021 drabbades en man i Degerfors av svåra smärtor i bröstkorgen som senare skulle visa sig vara en hjärtinfarkt och ett livshotande tillstånd. Ambulans tillkallades men nekade på plats mannen hjälp. Han fick i stället själv köra till akuten.

Ambulanspersonalen ville inte ens ta ett EKG på mannen. Utan stöd i någon undersökning bestämde de sig för att mannen inte behövde någon ambulans, rivstartade och åkte därifrån efter att ha uppmanat mannen att själv ta sig till sjukhus om han nu ansåg det nödvändigt.

Mannen fick under svåra bröstsmärtor sätta sig i sin egen bil och köra till sjukhusets akutmottagning i Karlskoga. Där visade det sig att ambulanspersonalen gjort en grov felbedömning.

”Direkt livshotande tillstånd”

Mannen konstaterades drabbad av en hjärtinfarkt orsakad av akut kranskärlssjukdom och tillståndet klassades som direkt livshotande. Han fick med iltransport föras till Universitetssjukhuset i Örebro för akut kranskärlsintervention.

Ambulanspersonalens nonchalanta agerande anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) som nu riktar skarp kritik för hur mannen blev bemött. Man konstaterar också att det inte är någon engångshändelse utan att den aktuella ambulansstationen allmänt visat en underlåtenhet gällande att utföra undersökningar såsom EKG på sina patienter.

Tillsynsmyndigheten kritiserar även Region Örebro för att ha brustit i sitt övergripande ansvar genom att inte upptäcka och åtgärda missförhållandena på ambulansstationen och personalens brott mot gällande rutiner.

LÄS ÄVEN: Nekades ambulanstransport flera gånger – trots livshotande brott på ryggraden