En ny studie från Folkhälsomyndigheten visar att nästan hälften av alla kvinnor blivit utsatta för sexuella trakasserier. Bland kvinnor under 30 är andelen än högre: 57 procent. ”Omfattningen är helt oacceptabel. Det här är ett stort folkhälsoproblem och dessa handlingar måste upphöra”, säger enhetschef Louise Mannheimer.

Charlotte Deogan, utredare på Folkhälsomyndigheten, anser att det vara anmärkningsvärt att övergrepp är så utbrett och hoppas nu på en samhällsdiskussion. Hon menar att alla har ett ansvar att ta till sig de här frågorna.

– Vi hoppas nu att offentlig sektor, civilsamhället och andra som driver frågor om sexuell och reproduktiv hälsa kommer att fördjupa sig i resultaten och använda kunskapen.

Studien genomfördes 2017 med 14 500 svarande. Bara 31 procent har svarat vilket Deogan förklarar med att det rör sig om känsliga frågor och att man hade förväntat sig en låg svarsfrekvens. Man har analyserat bortfallet där man inte kan se något ovanligt och sedan har man viktat svaren som gör att man känner sig trygga med resultatet.

Suzann Larsdotter, sexolog och upplysare på RFSU, pekar ut två områden som särskilt svåra för unga kvinnor.

– Vi ser att bland annat festivaler och skolor är problematiska arenor där vi är ute för att möta unga. Men metoo-kampanjen har också visat att det är vanligt på arbetsplatser. Problemet finns i stort sett på alla platser där människor träffas, säger hon.

Könsskillnader
Förutom att kvinnor är långt mer utsatta för sexuella trakasserier av olika svårighetsgrad understryker studien även andra stora skillnaden mellan könen.

Dessa är bland annat att 70 procent av männen använder pornografi medan en lika stor andel av kvinnorna inte gör det. Nästan var tionde man har någon gång också betalat för sex, varav 80 procent gjort det då de varit utomlands.

Taharrush
I kölvattnet av det stora inflödet av så kallade ensamkommande flyktingbarn blev taharrush ett fenomen och begrepp många svenskar fick stifta bekantskap med – ”leken” där unga män i grupp utser en flicka att gemensamt omringa och trakassera. Inte sällan sker detta i publikhavet på musikfestivaler eller andra slags evenemang med större folksamlingar.

– Den här typen av brott som begås av grupper av unga män upptäcker de berörda polismyndigheterna framför allt under stora folksamlingar, exempelvis vid demonstrationer. Attackerna varierar från sexuella trakasserier till våldtäkt, sa chefen för den tyska federala polisen Holger Münch till Die Welt 2016 efter att hundratals tyska kvinnor utsatts.