Nästan hälften av de som studerar på Svenska för invandrare, SFI, hoppar av utbildningen. Andelen har dessutom ökat tydligt under de senaste åren.

Enligt en genomgång har nästan en tredjedel av de som hoppat av varken jobb eller studier ett år senare.

2015 hoppade 37 procent av – 2021 hade andelen ökat till 45 procent.

LÄS ÄVEN: SFI-elever i protest mot 4 timmars studier – vill ha mer ledigt

Skolverkets enhetschef Helen Myslek säger att man ser ”mycket allvarligt” på trenden.

Läraren Annika säger till TV4 Nyheterna att avhoppen främst märkts av bland de grupper där läs- och skrivkunnigheten är som lägst.

– Vi har märkt av pandemieffekt.

På SFI i Kista berättar rektor Karolina Holm att det finns elever som klarar sig gott och väl på arabiska i Sverige. Hon efterlyser tydliga incitament för att fullfölja kursen, exempelvis en anmälningsavgift.

Högre språkkrav för bidrag

På Sveriges lärare är förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand inte överraskad.

– Det är ju allvarligt men inte förvånande med tanke på hur underfinansierad SFI-utbildningen har varit och är. V få fler behöriga SFI-lärare och de lärarna behöver förutsättningar att verkligen spela roll för de här eleverna, säger Johanna Jaara Åstrand.

LÄS ÄVEN: Konflikt på sfi-skola – muslimska elever kräver bönerum

Samtidigt vill regeringen ställa högre språkkrav som förutsättning för att få bidrag.