Regeringen vill mångdubbla pengarna till kommunernas arbete för att motverka så kallade klimatrelaterade olyckor. Samtidigt tror man inte att pengarna räcker.

40 procent av de kommuner som fått byggplaner granskade av Länsstyrelsen har fått kritik för hur man hanterar risker för översvämningar.

– Vi har ofta synpunkter i översiktsplaner i strandnära områden av en mängd olika orsaker, bland annat då översvämningar, säger Magnus Ahlstrand, ansvarig för byggplanering hos Länsstyrelsen i Värmland till statstelevisionen.

LÄS ÄVEN: Rapport om konsekvenserna av Cementas stopp mörkades av näringsdepartementet

I ett budgetförslag föreslår regeringen att man skjuter till mer pengar till kommunerna, från 25 miljoner kronor till 500 miljoner. Samtidigt vill man även höja stödet till myndigheter för att stötta kommuner med kunskap och planering för mer långsiktig klimatanpassning, och för detta tillförs 62 miljoner kronor per år till totalt 140 miljoner kronor årligen.

Täcker inte behovet

Enligt Märta Stenevi (MP) kommer de extra pengarna inte att täcka hela klimatanpassningsbehovet men ska förhoppningsvis leda till ett bättre samarbete mellan statliga myndigheter och kommuner. 

– Så kommuner kan få det stödet med metoder och verktygsutveckling som krävs för att de ska kunna ta ansvaret fullt ut. Både för att identifiera vilka områden som riskerar att drabbas av klimatrelaterade naturolyckor, men också hur kan man planera kring detta för att minimera risken för skador för att därmed minimera risken för att behöva ta stora kostnader för att skydda bebyggelse, säger Märta Stenevi.

LÄS ÄVEN: Miljöpartiet: Bygg utan cement

Inte heller Magnus Ahlstrand tror att pengarna kommer att räcka.

– Även om det är en kraftig ökning ställer man sig alltid frågan: hur långt kommer de här pengarna att räcka. För de här satsningarna är väldigt kostsamma.