Forum för menstruation, som fått medel från den nya Jämställdhetsmyndigheten, söker nu efter ”en driven och kunnig projektledare” för projektet ”Menscertifiering av arbetsplatser”.

”Vill du bli del av en organisation som jobbar för att mens får ta större plats i samhället?”, inleds annonsen med.

Organisationen, som kallar sig MENSEN, har tilldelats 530 010 kronor i statligt bidrag. Menscertifieringen syftar till att ”hitta metoder för att bryta menstabun i arbetsvärlden” och man vill ”ta fram metoder och strategier för att kunna ge arbetsplatser verktygen att skapa mensvänligt arbetsklimat”.

Man beskriver sig själva som ”en religiöst och partipolitiskt obunden förening med syfte att verka för att mensrelaterade frågor ska komma högre upp på den samhälleliga dagordningen”.

Vidare har man som ambition att ”tillsammans med arbetsplatser identifiera fysiska och psykiska upplevelser av när, hur och varför obekväma och kränkande mensrelaterade situationer uppstår”.

Projektet ska pågå under tolv månader med start den 1 december i år.