Aftonbladets resultat för förra kvartalet profilerar tidningen som mediekoncernen Schibsteds problem- och sorgebarn. Intäkterna sjunker och vinsten har halverats. En betydande del av förklaringen är att få läsare vill betala för tidningens redaktionella innehåll och att man därför i stället fått förlita sig på reklamintäkter från spelbolagen, annonser som drastiskt minskat efter att den svenska spelmarknaden omreglerats. Det rapporterar Dagens Industri.

Det går förhållandevis bra för den norska mediekoncernen Schibsted som helhet. Siffrorna dras dock ned av Aftonbladet, som man vid sidan av Svenska Dagbladet äger i Sverige. Schibsteds vd Kristin Skogen Lund kallar i en kommentar den svenska vänsterliberala boulevardtabloidens siffror för ”en utmaning”. Det är ännu oklart vilka åtgärder koncernen kommer att vidta för att komma till rätta med Aftonbladets kraftigt sjunkande resultat.

Den drastiska ekonomiska nedgången för Aftonbladet kommer i spåren av omregleringen av den svenska spelmarknaden. För att få verka på den marknaden i Sverige krävs numera tillstånd och långt ifrån alla aktörer har uppfyllt kraven.

För Aftonbladet, som till följd av vikande intäkter från läsarna i allt högre grad tvingat förlita sig på inkomster från spelreklam, har omregleringen varit särskilt ekonomiskt kännbar när intäkterna från spelbolagens annonser avsevärt minskat.

Aftonbladets intäkter för årets andra kvartal sjönk med 15 procent jämfört med samma period förra året och rörelseresultatet halverades i det närmaste. Intäktsminskningarna är i princip lika stora på den digitala sidan som för papperstidningen.