I Skövde har Sverigedemokraterna arbetat för att införa ett slöjförbud i kommunens för- och grundskolor. När frågan debatterades i fullmäktige på måndagen tog sig andre vice ordförande och den före detta riksdagsledamoten Monica Green (S) på sig en slöja.

I slutet av april blev det i stadens barn- och utbildningsnämnd, dit frågan remitterats, ett nej till SD:s motion om att förbjuda slöja. Detta menar partiet är en nödvändig åtgärd för att komma åt problemen med hedersförtryck och religiöst tvång.

Sitt nej motiverar nämnden med att en begränsning av fri- och rättigheterna kräver stöd i lag och att rätten att bära religiös klädsel är skyddad genom regeringsformen, Europakonventionen samt diskrimineringslagen.

På måndagen var det dags för förslaget att debatteras i fullmäktige.

– Vi accepterar inte slöja på små barn för det är ett uttryck för hedersförtryck, sa Alva Orrenvade (SD).

– Framtiden kommer att döma er.

Utslaget blev att fullmäktige går på kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

Inför debatten hade Monica Green (S) tagit med sig en slöja som hon satte på sig under debatten.

”Slöja är en symbol för kvinnoförtryck och inget annat”, skriver SD Skövde.

Green har även varit ordförande för organisationen UN Women, FN:s enhet för kvinnors rättigheter och egenmakt, i Sverige. 2010 ville hon göra incest lagligt.