➤ KRITIK Statsminister Stefan Löfven (S) kritiseras hårt av samtliga partier utanför regeringen, dvs SD, M, L, KD, C och V, för att han trots en uttrycklig begäran inte tänker komma EU-nämnden i riksdagen.

Löfvens agerande kallas bl.a. för ”nonchalant”, ”provocerade” och ”under all kritik. Statsministerns närvaro var önskvärd inför det informella EU-toppmöte på som äger rum på torsdag i Estlands huvudstad Tallinn. Löfven ansåg inte det var viktigt att själv informera riksdagen och skickade istället statssekreterare Hans Dahlgren.

Tunga frågor som berör hela Sverige ska avhandlas på toppmötet och hos samtliga riksdagspartier utanför regeringen anser man att detta inte är frågor som bara regeringspartierna skall vara involverade i. Från Moderaterna säger man att det är orimligt av Löfven att förvänta sig få ett ”öppet mandat” från riksdagen, utan att han talat med övriga partier.

Även från regeringens annars lojala stödparti Vänsterpartiet är kritiken hård. ”När riksdagen vill överlägga med statsministern då tar man och pallrar sig dit helt enkelt”, säger man med eftertryck i en kommentar till Löfvens frånvaro.

Toppmötet i Tallinn kommer att ledas av Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och på agendan står samtal om bl.a. migration, eurons framtid och försvarssamarbete.

Löfven motiverar, enligt Hans Dahlgren, sitt beslut att inte hörsamma EU-nämndens kallelse med att formen för toppmötet är en middag, något som statsministern menar befriar honom från förpliktelsen att samråda med EU-nämnden.