En allt större andel av de kvinnor som erbjuds skydd på kvinnojourer och skyddade boenden har utomvästlig invandrarbakgrund och befinner sig där efter att ha utsatts för hederskulturellt våld eller hot om sådant. En av dessa kidnappades i veckan av släktingar som lyckats ta reda på var hon fanns.

Polisen informerades om att kvinnans vistelseadress läckt till de släktningar som jagade henne för hedersbestraffning och att ett hot om kidnappning förelåg. Man ville därför ta in släktningarna på förhör i syfte att förhindra brottets fullbordan.

Polisen stoppades av åklagare

Men när polisen sökte tillstånd för en sådan åtgärd hos Åklagarmyndigheten blev det nej. Den kvinnliga åklagare, Hanna Lemoine, som fick ärendet på sitt bord meddelade avslag.

Kvinnan fördes bort och ingen visste var hon fanns, vad hon utsätts för eller om hon ens var i livet. Indikationerna var starka för att det var de släktningar som kvinnan skulle skyddas mot som kidnappat henne. Hur de fick redan på var hon fanns trots att hon flyttats vid flera tillfällen är oklart.

Kvinnan hittad vid liv

Efter kidnappningen greps en person misstänkt för inblandning i kidnappningen. Senare kunde kvinnan lokaliseras och nu har ett icke preciserat antal personer gripits och anhållits misstänkta för människorov. Senast på måndag måste åklagaren avgöra om de ska begäras häktade.

Polisen är förtegen om hur man trots att man varit bakbunden av åklagare nått framgång i utredningen. Kvinnan uppges ha hittats i en lägenhet i Stockholmstrakten. Hon påträffades vid liv och var inte i behov av sjukhusvård.

Åklagaren vill inte kommentera

Åklagare Hanna Lemoine som fattade det ifrågasatta beslutet att hindra polisen från att ingripa vill inte svara på några frågor och hänvisar som skäl för det till förundersökningssekretess.

– Jag kan inte kommentera något som rör den här utredningen. Det finns inget jag kan tillföra.

Hos polisen är man också fåordig om det åklagarbeslut som stoppade dem från att göra sitt jobb.

– I det här fallet kan vi bara säga att vi utreder ett grovt brott, det är det enda, säger polisens presstalesperson Helena Boström Thomas i en kommentar till Expressen.