En vårdtagare med hemtjänst i Luleå påträffades i början av året död i sin bostad. Detta efter att hemtjänstpersonalen inte vidtagit några åtgärder när personen inte svarade vid ett besök.

Om personalen inte får svar från vårdtagaren inom tre timmar ska anhöriga kontaktas men något sådant var aldrig aktuellt för hemtjänsten i Luleå.

Personalen lämnade bostaden och vid ett återbesök dagen därpå påträffades vårdtagaren död.

”Allvarligt missförhållande”

En utredning pågår för att fastställa orsakerna till varför personalen brustit i ansvar. Socialförvaltningen ser allvarligt på händelsen som beskrivs som ett ‘’allvarligt missförhållande’’. Det rapporterar SVT.

Ansvariga i hemtjänsten påstår sig nu ha vidtagit åtgärder för att se över rutinerna om man inte får kontakt. Händelsen utreds även av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).