Som Samhällsnytt kontinuerligt rapporterat om så har Sverige fortfarande en historiskt sett hög invandring. Förra året fick 119 568 personer uppehållstillstånd, vilket var det femte högsta antalet någonsin. Årstakten hittills i år ligger på 102 426 utdelade uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd är det mått som bäst reflekterar Sveriges demografiska förändring, då dessa till slut leder till medborgarskap. År 2019 var året med det femte högsta utdelade antalet uppehållstillstånd någonsin enligt Migrationsverkets långtidsöversikt.

Endast 2013, 2016, 2017 och 2018 har siffrorna varit högre:

Större än 94 procent av alla Sveriges kommuner

Hittills i år har 17 071 uppehållstillstånd delats ut. På årsbasis motsvarar det 102 426 personer. Den invandringen är större än 94 procent av Sveriges 290 kommuner, enligt SCB:s statistik. Endast 17 kommuner har större befolkning. De 17 är:

Halmstad 102,767
Nacka 105,189
Eskilstuna 106,859
Huddinge 112,848
Borås 113,179
Lund 124,935
Umeå 128,901
Jönköping 141,081
Norrköping 143,171
Helsingborg 147,734
Västerås 154,049
Örebro 155,696
Linköping 163,051
Uppsala 230,767
Malmö 344,166
Göteborg 579,281
Stockholm 974,073

Årstakten 2020 motsvarar alltså ungefär ett helt Halmstad, Nacka, Eskilstuna eller Gävle. Eller ett helt Göteborg på fem år.

Rekordperiod

Samtidigt är de tolv senaste åren, 2008 till och med 2019, en rekordserie i svenska uppehållstillstånd. Varje enskilt år från 2008 har Sverige delat ut fler uppehållstillstånd än något annat år innan dess.

Hela serien kan beskådas här.

Det skulle även placera år 2020, om det håller samma takt som hittills, på tiondeplats i antal utdelade uppehållstillstånd:

Sedan år 1980 har Sverige beviljat 2 550 616 uppehållstillstånd. Enligt SCB hade Sverige per 31 december 2019 en befolkning på 10 327 589.