På tisdagen klubbades EU:s nya klimatpaket. Det blir ekonomiskt kännbart för vanliga medborgare i medlemsländerna, framför allt när det gäller att resa på semester, samtidigt som de höga beslutsfattarna fortsätter ta flyget till klimattoppmötena på skattebetalarnas bekostnad.

Paketet går under namnet ”Fit for 55” och har målsättningen att minska det man kallar klimatutsläppen med 55 procent till år 2030. För att uppnå det målet ska det blir avsevärt mycket dyrare att flyga eller åka båt på semestern för den vanlige EU-medborgaren.

De som röstat för benämner paketet som ”historiskt” för klimatet. Glad är exempelvis Miljöpartiets EU-parlamentariker Jakop Dalunde som lovpriser de fördyrade semesterpriserna. Med en månadslön på 100 000 kronor klarar han prishöjningen. I redan av hög inflation och höga el- och bränslepriser hårt ekonomiskt pressade vanliga hushåll som nu drabbas av ytterligare pålagor är tonläget däremot mer dämpat.

Utsläppsrättssystemet vidgas men utsläppsrätterna minskar

Konkret handlar det om att flyg och sjöfart nu ska omfattas av det omdiskuterade systemet med utsläppsrätter. Om folk tar merkostnaden och reser på semester ändå blir det inga utsläppsminskningar men klirr i makthavarnas skattkista.

EU skaffar sig även rätt att på det här sättet beskatta resor utanför unionen. För exempelvis en resa till Tokyo straffbeskattas hela resan trots att endast en mindre del av sträckan sker inom EU:s gränser och jurisdiktion.

Miljöpartiet: ”Stor seger”

I den miljöpartistiska EU-parlamentarikergruppen kallar man det för en ”stor seger”. Men eftersom man inte upplever att flygbolagen är tillräckligt oroade anser Dalunde att man kan och bör gå ännu längre.

Utsläppsrättssystemet förändras också på så sätt att inga utsläppsrätter som tidigare delas ut gratis för normala utsläpp och man endast behöver betala för utsläpp utöver kvoten. Från om med 2026 blir det att slanta upp från och med den första CO2-molekylen.

Utsläppsrätterna ska också minska kraftigt så att det blir ett klimatbrott att släppa ut över en betydligt lägre nivå än tidigare då inga utsläppsrätter ska finnas att köpa för detta. Det kan skapa problem för hushållens möjligheter att värma sina bostäder, i synnerhet för de med små ekonomiska marginaler som inte har råd att skaffa sig den senaste tekniken, tilläggsisolera och så vidare.

Socialdemokraterna: ”Vi har varit pådrivande”

Vid sidan av Miljöpartiet vill även de svenska Socialdemokraterna ta åt sig äran för det stränga klimatpaketet. Välavlönade EU-parlamentsledamoten Heléne Fritzon framhåller i en kommentar till media att hennes parti varit ”en avgörande och pådrivande kraft” bakom paketet.