Inom forskningsvärlden kommer nu larm om en kraftig ökning av sådana varianter av HIV-viruset som är resistenta mot bromsmediciner. I delar av Afrika och Latinamerika bär nu var tionde smittad på former av svår- eller obehandlingsbar HIV.

I många fall handlar det om patienter som inte svarar på viss medicinering men på andra. Det har dock också börjat dyka upp fall med total resistens mot alla idag kända mediciner. Det berättar överläkare Sheila Eshiwani som är verksam vid ett sjukhus i Kenyas huvudstad Nairobi.

En forskargrupp vid University College i London är nu i färd med att kartlägga förekomsten av HIV-resistens i drygt 60 länder. Även inom Världshälsoorganisationen, WHO, är man bekymrad över utsikterna om att en ny stor obehandlingsbar HIV-epidemi ska sprida sig över världen och uppmanar de värst drabbade länderna att övergå till de nya, dyrare läkemedel som finns i hopp om att det ska stävja den tilltagande resistensen.

I Sverige vill organisationen RFSL och andra delar av HBTQ-rörelsen att HIV-smitta ska undantas från den informationsplikt som idag finns i Smittskyddslagen. Man menar att lagen stigmatiserar homosexuella, den grupp som tillsammans med sprutnarkomaner traditionellt varit hårdast drabbad av smittspridning av HIV-viruset i västvärlden.

Ett av huvudargumenten mot att behöva upplysa sina sexualpartners om att man bär på viruset är att HIV-smitta idag inte längre är en dödsdom och att effektiv behandling finns. De senaste forskningslarmen indikerar dock att det är en situation som håller på att förändras.