Tills för några år sen hade Uppsala en lägre andel socialbidragstagare än jämförbara kommuner. Efter en omfattande mottagning av migranter har inte bara stadsbilden förändrats och otryggheten ökat, nu skenar även kostnaderna för så kallat försörjningsstöd.

– Utvecklingen är mycket oroande, säger ansvarigt kommunalråd Mohamad Hassan (L) som åtminstone tidigare varit väldigt positiv till Sveriges generösa migrationspolitik. Han kom själv till Sverige som illegal invandrare 1990.

LÄS MER: Här är L-politikerns folkförakt: ”Alla har råd med en segelbåt”

2015 betalade kommunen 276 miljoner kronor i socialbidrag, i fjol landade kostnaden på 376 miljoner och enligt prognosen kommer den att öka ytterligare i år till 402 miljoner. Till 2022 beräknas socialbidragen kosta 455 miljoner kronor.

LÄS ÄVEN: Filipstad försörjer 9 av 10 vuxna utomeuropeiska migranter

Enligt Hassan, ordförande i arbetsmarknadsnämnden med ansvar för försörjningsstöd, är den främsta anledningen att Uppsala tagit emot ”ganska många flyktingar”.

75 procent av de vuxna bidragstagarna i staden är utrikes födda. En stor del av dessa, mer än 250 stycken, är så kallade ensamkommande flyktingbarn varav vissa fått hit anhöriga som leder till ytterligare kostnader.

LÄS ÄVEN: Skenande kostnader för migranter i Bengtsfors – vill stoppa mottagandet

Precis som i många andra kommuner är de två första åren då staten står för migranternas kostnader via den så kallade etableringsersättningen nu över.

– Utvecklingen är mycket oroväckande. Att bekämpa utanförskapet och arbetslösheten i den här gruppen är den största utmaningen som kommunen står inför, säger Mohamad Hassan.

LÄS ÄVEN: Kostnaderna för socialbidrag i Malmö fortsätter att skena

För att försöka vända utvecklingen har arbetsmarknadsnämnden tagit fram en lista med åtgärder för att fler ska få arbete. Dessa punkter handlar främst om att arbetsförmedlingens insatser utnyttjas till fullo och mer sfi-utbildning.

– Vi måste lyckas, säger Hassan.

LÄS ÄVEN: Nära hälften av Ronnebys utrikesfödda är arbetslösa – betalar 33 miljoner i socialbidrag