Hot och våld mot sjukhuspersonal är ett problem som eskalerat på senare tid. Enligt en ST-läkare och kriminolog är vårdanställda nästan lika utsatta för hot och våld som poliser.

Statistik från både Försäkringskassan och Statistiska Centralbyrån visar att hot och våld ökar inom vården. Försäkringskassans siffror mellan åren 2010-2015 visar en ökning på 45 procent i sjukfrånvaro till följd av hot och våld. I Skåne har ökningen varit störst, närmare 65 procent.

Statistiska Centralbyrån har kommit fram till att mer än var tionde anställd inom vården har utsatts för hot eller våld under perioden 2016-2017, rapporterar SVT.

LÄS MER: Hot och våld på Växjö lasarett – vill skapa bättre flyktvägar för personalen

ST-läkaren och kriminologen Ardavan Khoshnood har tittat närmare på siffrorna och kommit fram till att de är nästan i nivå med de för poliser. Enligt honom avspeglar hotbilden för vårdpersonal i Skåne den ökade våldsspiralen på stadens gator.

– I Skåne används oftare skjutvapen och det våldet ”smittar av sig” till sjukvården, förklarar Khoshnood till SVT.

LÄS MER: Vårdpersonal i Kalmar tränas i självförsvar: ”Personer tagit strypgrepp på kollegor”

– Man tycker kanske inte att man får den vård man vill ha, eller att det inte går tillräckligt snabbt. Och då kommer hoten: ”Jag vet var du bor, jag ska döda dig”, fortsätter Khoshnood.

Även på andra håll

Uppsala är ett annat område som är hårt drabbat av gängkriminellt våld och därmed också de hot som kumpaner och anhöriga till skott- och knivskadade riktar mot vårdpersonalen. Hotelser som ”ta hand om min anhöriga NU, annars dödar jag dig” förekommer.

– Det här är inget som rinner av en. Det påverkar, förklarar Sara på Akademiska sjukhuset för SVT.

Sedan flera år

Redan år 2015 berörde SVT hur hot och våld ökar inom sjukvården. I ett inslag från Södertälje sjukhus söder om Stockholm berättar vårdpersonal hur de nästan dagligen utsätts för könsord och svordomar. Anledningen är oftast att väntetiden är för lång och att patientavgiften upplevs som orättvis.