Varje vecka uppstår hot- eller våldssituationer på Centrallasarettet i Växjö. Sedan tidigare har man tagit in vakter men nu vill man se ytterligare åtgärder för att trygga säkerheten för personalen.

Magdalena Gustafsson är avdelningschef på akutmottagningen och har sett en tydlig ökning av hot och våld under sina tolv år på lasarettet.

– När jag började upplevde jag inte att det var ett så stort problem som det är idag.

Riskerna för personalen bedöms vara som störst mellan kl 22.00 och 04.00 på fredags- och lördagsnätter. Vakter går ronder och på helgerna finns de placerade på akutmottagningen.

Nu vill man skapa flyktvägar för personalen.

– Just nu jobbar vi med att förbättra våra triagerum för att kunna ha en bra flyktväg. I dag har man till exempel ett stort skrivbord som står i vägen om det skulle bli en hotfull situation. Man kan bli inträngd i ett hörn, säger Magdalena Gustafsson.

Konkret går detta bland annat ut på fler dörröppningar och anpassa hur den medicinska utrustningen är placerad.

– Det kräver en del arbete. Men det ligger på förslag och vi väntar på att kunna få rummen ändrade så vi kan arbeta mer säkert.