Svea hovrätt sänker påföljden för 38-årige Kurda Bahaalddin Saeed som tidigare i år dömdes av Örebro tingsrätt till ett år och tre månaders fängelse för krigsförbrytelser i Irak.

Saeed stred på den irakiska sidan mot IS och lånade en del av de seder och bruk som fiendesidan gjort sig känd för. Bland annat poserade han med döda och stympade kroppar som jakttroféer.

Det har inte gått att leda i bevis att Saeed är den som stympat kropparna och själv anser han inte att agerandet, som han i sak erkänt, ska betraktas som något brott. Han överklagade därför domen till Svea hovrätt i hopp om att bli frikänd.

Så blir det inte men hovrätten ser ändå något mildare på handlingarna och sänker på följden med tre månader till ett års fängelse.

LÄS MER: Kurda Bahaalddin Saeed döms till fängelse för krigsförbrytelser mot IS

Den högre instansen motiverar straffsänkningen med att man inte har några jämförbara fall att luta sig mot och att motsvarande brott i fredstid har ett straffvärde på högst två års fängelse. Att begå motsvarande handlingar i krig menar man ska bedömas mildare.

Saeed dömdes vid sidan av krigsförbrytelser också för brukande av falsk urkund (falskt körkort) och grov olovlig körning. Han har tidigare dömts för att ha kört bil med falskt körkort och då också i berusat tillstånd.

Saaed är medborgare i Irak och saknar såvitt Samhällsnytt erfar permanent uppehållstillstånd i Sverige. Åklagaren har dock inte yrkat på utvisning och varken tingsrätt eller hovrätt har valt att på eget initiativ döma till den påföljden.