I juli dömde Växjö tingsrätt 48-årige Oleksandr Traiduk och 49-årige Yaroslav Lavryniv till livstids fängelse för det brutala mordet 70-årige på Gert-Inge Bertinsson i samband med en stöldturné i Sverige förra sommaren. Nu frias de två männen av Göta hovrätt på grund av en teknikalitet – rätten menar att det inte går att avgöra huruvida båda männen deltagit i själva mördandet eller endast en av dem och i så fall vem.

Det var i månadsskiftet juli-augusti förra året som de två männen som rest från Ukraina till Sverige för att begå brott, tog sig in i 70-årige Gert-Inges bostad, överföll och band fast honom varefter han släpades ut ur sitt hem och dumpades i ett skogsområde där han lämnades att långsamt dö. Enligt den rättsmedicinska undersökningen kan ha tagit åtskilliga dagar och först efter tio dagar påträffades kroppen.

Efter dådet flydde duon från Sverige i Gert-Inges Volvo som de tillgripit  och med brottsoffrets bankkort i fickan. En internationell efterlysning gick ut när mordet uppdagades och Oleksandr och Yaroslav kunde så småningom gripas i Tyskland respektive Polen och utlämnas till Sverige för att ställas inför rätta.

Växjö tingsrätt ansåg att de två åtalade aktivt utfört brotten tillsammans och därför båda skulle anses lika skyldiga. Domstolen menade ”gärningen präglats av råhet och brutalitet” och utdömde påföljden livstids fängelse samt utvisning efter avtjänat straff.

Domen överklagades och Göta hovrätt kommer nu till en annan slutsats. De anser visserligen att det är ställt utom tvivel att det var Oleksandr och Yaroslav och ingen annan som tog sig in hos Gert-Inge och att någon av dem mördat honom och stulit hans bil, men i motsats till tingsrätten tycker man inte att det säkert går att säga att båda aktivt deltagit i mordet och bilstölden.

Om bara en av männen utfört mordet och sedan tillgripit fordonet och den andre endast deltagit passivt anser hovrätten att inte båda kan dömas för gärningarna. Och eftersom domstolen inte säkert kan avgöra vem av de två som i så fall varit den aktive respektive passive väljer man att frikänna båda.

– Hovrätten bedömer att det inte alls är säkert att de åtalade gärningarna måste ha genomförts av två gärningsmän. Det kan mycket väl vara så att en av männen inte hade med brotten att göra överhuvudtaget, resonerar rättens ordförande Martin Andersson.

De två männen kan nu begära skadestånd för den tid de suttit häktade med 1000 kr per dygn. Det rör sig i det ena fallet om nästan ett och ett halvt år och i det andra om knappt ett år, en kostnad för skattebetalarna som i så fall adderas till miljonbeloppet i advokatarvoden för männens försvar.

authorimage