Runt 2 000 ditresta muslimska terrorister med medborgarskap i väst hålls sedan IS-kalifatets fall fängslade i läger i den kurdiska regionen i nordöstra Syrien. Nu har FN och människorättsorganisationer börjat ömma för dem och krav reses på att de ska få ”återvända” till bland annat Sverige.

Statsradion har talat med John Stauffer, chefsjurist på Civil Right Defenders i Sverige som anser att ”Sverige har ett ansvar” för de män med invandrarbakgrund som reste iväg härifrån för att ansluta sig till IS.

Stauffer menar att kurderna saknar resurser att lagföra terroristerna och att det därför i stället bör göras av det svenska rättsväsendet och fångvården, som dock redan är hårt överbelastad. i huvudsak av att utreda och lagföra annan invandringsrelaterad grov brottslighet.

”Hemska förhållanden” för terroristerna i lägren

Men lika viktigt för människorättsorganisationer som Civil Right Defenders är rapporterna om att terroristerna inte mår bra i lägren och att de bör få komma till Sverige av det skälet.

– Vi får rapporter om hemska förhållanden för fångarna. Förhållanden som strider mot internationell rätt. Det är naturligtvis så att även om man är misstänkt för eller har begått hemska brott så är det inte acceptabelt att sitta under sådana förhållanden, tycker John Stauffer.

Även från FN kommer påtryckningar om att manliga IS-terrorister i de kurdiska lägren ska återföras till de västländer där de som första eller andra generationens invandrare har medborgarskap.

En särskild internationell kommission har inrättats för att utreda brott begångna inte av utan mot bland annat ”IS-svenskar” till viken omfattande svenska polisresurser har allokerats. Sverige har också tecknat ett särskilt avtal med FN om att samla in bevis i Syrien om brott som begåtts mot IS-terroristerna.

Kan frikännas och få skadestånd i Sverige

I Sverige finns också Shiyar Ali som titulerar sig Sveriges representant för det kurdiska självstyret i nordöstra Syrien. Genom statstelevisionen skickar han en uppmaning till den svenska regeringen att ”ta hem” de manliga IS-terroristerna från Syrien.

Ali påtalar samtidigt att de här personerna är extremt farliga. Inget garanterar heller att bevisen räcker för att fälla dem i svensk domstol, vilket i så fall kan innebär att de släpps fria i det svenska samhället och dessutom kan begära skadestånd för den tid de suttit frihetsberövade.

Motsvarande kan även ske vid försök till lagföring av IS-terrorister som rest iväg från andra EU-länder och nu sitter internerade i de kurdiska lägren. Även dessa terrorister kan genom EU:s fria rörlighet komma att utgöra ett hot mot Sverige om de släpps fria. Sverige har redan idag och sedan flera år en förhöjd terrorhotnivå, främst på grund av hotet från muslimskt håll.

Men enligt Ali har inte kurderna resurser att hantera de flera tusen ditresta IS-terrorister som man nu har internerade i sina läger. Man vill därför avhändas den bördan och att Sverige och andra EU-länder tar över ansvaret

– Det är tungt kriminella professionella mördare, förklarar han för SVT.

Frågan är kontroversiell bland de svenska väljarna. Via UD säger S-regeringen att det just nu inte är aktuellt att hämta ”hem” de ”svenska” IS-männen, utan att dessa i stället ska utredas och lagföras på plats där de nu befinner sig. Mycket tyder på att man vill skjuta upp sådana beslut till efter valet i höst.