Fjärrvärmen, som brukar ses som ett billigt alternativ till uppvärmning av bostäder, kommer bli dyrare. Då det är mycket vanligt att hyreslägenheter värms upp med just fjärrvärme väntas drastiskt höjda hyror till årsskiftet bli en direkt konsekvens av prisökningen.

Enligt branschorganisationen Energiföretagen varnar företagen som erbjuder fjärrvärme för att de kommer tvingas höja sina priser ovanligt mycket inför nästa år.

– Situationen nu är ju så att fjärrvärmeföretagen naturligtvis påverkas av den allmänna situationen med ökad konkurrens kring bränslen, framför allt biobränslen. Vi ser också ökade kostnader för transporter. Vi ser den allmänna inflationen som förstås påverkar fjärrvärmeföretagen lika mycket som alla andra, säger Lina Enskog Broman, fjärrvärmeansvarig på Energiföretagen, till SVT.

LÄS ÄVEN: SEB larmar: Utgiftssmäll för hushållen

Oro inom Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder befarar att prisökningen, som ser olika ut beroende på var i landet man bor, kommer ligga till grund för att människor tvingas flytta ifrån sina hem.

– Jag är väldigt orolig för att detta kan leda till att människor inte har råd att bo kvar. Vi har den högsta inflationen på 30 år. Vi har ökade elkostnader, som framför allt drabbar hushållselen, och nu höjda fjärrvärmekostnader på detta, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Beroende på var man bor i landet kommer prisökningen på fjärrvärme vara olika stor. För Eon:s företagskunder i Malmö kommer höjningen vara cirka 20 procent medan Vattenfall som har fjärrvärmenät i bland annat Uppsala, Nyköping och Motala kommer höja priserna med ungefär 4,5 procent.

LÄS ÄVEN: ”Greedflation” – företag misstänks höja priserna mer än inflationen’