Falu kommun har släppt sitt program för nationaldagsfirandet den 6 juni. Evenemanget inleds med att ”Nya medborgare hälsas välkomna” och avslutas med ”bön för mångfald”.

Såhär i nationaldagstider har på senare år kommit många rapporter om hur kommuner anordnar firande som kan tyckas ha lite eller inget med Sverige eller vår nationaldag att göra. Exempelvis anordnade Kungsholmens stadsdelsnämnd ett mångkulturellt nationaldagsfirande år 2012 och 2016 valde Tidaholm samma koncept. Även Skansen ska ha gjort liknande för något år sedan.

Trots att debatten alltmer kommit att skifta till att erkänna betydelsen av den svenska kulturen väljer dock Falu kommun att i år fortsätta på konceptet att hylla mångkultur under Sveriges nationaldag. På deras hemsida skriver de att dagen inleds med att ”hälsa nya medborgare välkomna” och avslutas med ”bön för mångfald”.

Efter valet 2014 bildade Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet politisk majoritet i Falun.