Samnytt har tidigare skrivit om ”Abdullah”, en av många invandrare som skaffat sig flera olika identiteter som kan användas exempelvis till anhöriginvandring eller för att undslippa rättvisan. Transportstyrelsen berättar nu att de inte begärt att få använda ansiktsigenkänning för att hitta personer som skaffat körkort i flera identiteter. De har heller inget automatiserat system för att jämföra foton kopplade till en identitet i samband med körkortsförnyelse. Myndigheten har nyligen kommit med ett förslag på hur fusk ska bekämpas som kan resultera i en regeringsproposition i mars.

Abdullahs tillvägagångssätt är att han först skaffat id-kort med foto på sig själv men i annans identitet hos Skatteverket. Sedan har han gått till Trafikverket och gjort körprov. Efter att ha fått busskörkort och taxiförarlegitimation har han förlustanmält båda. I samband med att Transportstyrelsen då skickar honom en så kallad ”grundhandling” har han kunnat byta så att fotot på handlingarna föreställer en annan person. Denne andre person är Abdullahs kund som vill ha busskörkort och taxiförarlegitimation utan att göra förarprov. Transportstyrelsen har nu svarat på ett par frågor om sina rutiner och vad de gör för att stävja den här typen av bedrägerier.

LÄS ÄVEN: Härva med somalier utan taxileg hos Umeå Taxi
LÄS ÄVEN: Transportstyrelsen struntar i somaliska bedrägerier med körkort

”Det är Skatteverkets fel”

Helt korrekt betonar Transportstyrelsens presschef att det är svårt att avslöja personer som använder sig av giltiga id-handlingar från Skatteverket med foton på sig själva fast utställda i falsk identitet:

– Det ligger på Trafikverket att göra id-kontroller i samband med att man inställer sig till dem för att göra körkortsprov. Problemet uppstår då om det skulle vara så att personen som kommer legitimerar sig med en godkänd id-handling han eller hon fått ut som inte innehåller korrekta uppgifter. Transportstyrelsen och Trafikverket är aldrig första instans i en process utan sista insats och har man då fått en id-handling med icke korrekt information utfärdad är det i princip omöjligt att upptäcka.

Ingen datoriserad kontroll mot gamla körkortsbilder

När det gäller användning av ”primitiv ansiktsigenkänning” där man låter datorn jämföra foton på det gamla och det nya körkortet för att avgöra huruvida det visar samma person säger Transportstyrelsens presschef vidare:

– Några långtgående diskussioner med Integritetsskyddsmyndigheten kring användning av ansiktsigenkänningsapplikationer har inte förts. Transportstyrelsen har i nuläget inte för avsikt att tillämpa den typen av tekniska lösningar utan vi använder oss av manuella kontroller i flera steg i de fall det finns tidigare körkortsbilder i vårt register. Det finns integritetsskäl men också andra skäl jag inte kan gå in närmare på som talar mot användandet av tekniska hjälpmedel.

Har ej begärt få ansiktsigenkänna

Ett tänkbart sätt att kunna få fast misstänkta personer som genomför förarprov i olika identiteter är att använda sig av ansiktsigenkänning mot hela körkortsbildsdatabasen. Man kan alltså låta datorer kolla upp om en person som finns på en bild återkommer på fler bilder i databasen. Detta är en typ av tillämpning som kräver tillstånd från Integrationsskyddsmyndigheten. Något sådant tillstånd har Transportstyrelsen inte begärt. Presschefen fortsätter:

– Utan att ha konsulterat jurister är min bedömning att den typen av ”scanningar” du syftar på är något som inte är förenligt med dagens lagstiftning. Hur vi får söka i våra databaser regleras i lagstiftning och foto är något som inte finns medtaget där.

Har föreslagit många sätt att stoppa fusk

År 2020 utkom Transportstyrelsen med en skrivelse som innehöll en mängd förslag på hur fusk vid förarprov skulle kunna stävjas. Transportstyrelsen föreslår bland annat höjda straff med fängelse i straffskalan för den som fuskar vid förarprov. Den går att ladda ner som pdf-fil här. Många av förslagen tros återkomma i en regeringsproposition i mars.

Skatteverket största problemet

Sedan tiotalet år tillbaka har Migrationsverket infört fingeravtryckstagning av alla som vill ha uppehållstillstånd och bedöms vara över 14 år. Denna rutin har avsevärt försvårat att skaffa sig flera identiteter via Migrationsverket.

Invandrare som vill ha ytterligare identiteter vänder sig istället till Skatteverket. Det tycks vara täta skott mellan Skatteverket och Migrationsverket. Skatteverket kontrollerar aldrig med Migrationsverket om personen som vill ha id-kort i en viss identitet från Skatteverket överensstämmer med det foto och det fingeravtryck som finns kopplat till samma identitet i Migrationsverkets databas.

Istället använder sig Skatteverket av ett system med ”intygsgivare”. Om en intygsgivare som uppfyller kriterierna intygar att man är den man påstår sig vara så erhålls ett id-kort i den önskade identiteten.

Detta ”äkta id-kort i falsk identitet” tar de kriminella sedan med sig när de ska avlägga förarprov och får då ett giltigt körkort i en falsk identitet.