Inflationen för maj månad i USA väntades bli hög. När siffran nu offentliggörs är den emellertid ännu högre än vad som befarats och ligger omräknat till årsbasis på över 5 procent.

Analytikerna hade förutspått att den amerikanska inflationen skulle fortsätta skena iväg men inte med så mycket på så kort tid. Det handlar om en ökning av inflationen på årsbasis på nästan en hel procent bara mellan april och maj.

Konsumentprisindex i USA steg med 5 procent i maj jämfört med samma månad förra året. I april var motsvarande siffra 4,2 procent. Analytikerna hade förväntat sig en kraftigare ökning i maj på runt 4,7 procent men den prognosen visar sig nu ha varit i underkant.

Högsta årstakten sedan 2008

Den nu redovisade årstakten är den högsta som uppmätts sedan augusti 2008. På vissa varor var prisökningen ännu kraftigare under maj månad. Priserna på begagnade bilar steg exempelvis med hela 7,3 procent.

Som en konsekvens har amerikanska tioårsräntan stigit med ett par punkter till 1,52 procent efter att inflationssiffrorna offentliggjorts. I Sverige reagerade Stockholmsbörsen med ett tapp på 0,2 procentenheter på det oroande inflationsbeskedet.