Efter att ha beordrat justitiedepartementet att titta närmare på de många uppgifterna om oegentligheter och anklagelser om valfusk, gör justitieminister William Barr nu bedömningen att man inte upptäckt något som skulle ändra det preliminära valresultatet. Samtidigt har valförhören fortsatt i flera delstater där mängder med vittnen framträtt och berättat om vad de sett.

Det var några dagar efter valet i början av november som Barr skickade ut ett memorandum i vilket han skrev att det är viktigt att det amerikanska folket kan lita på att landets val genomfördes på ett sådant sätt så att de korrekt reflekterar väljarnas vilja. Barr satte även FBI på att utreda eventuellt fusk.

Nu menar han att man inte kunnat hitta något som tyder på fusk i samband med poströstningen, som varit ett av de områden där flest uppgifter om oegentligheter förekommit. Detta menar Trumps juridiska team beror på att Barr inte har hela bilden klar för sig.

”Vi kommer att vinna!”

Samtidigt fortsätter president Donald Trump att hävda att valvinsten i själva verket var hans – senast i en tweet på onsdagskvällen svensk tid utropade Trump att han kommer att vinna.

Även valförhören har fortsatt där mängder med ny information om oegentligheter och valfusk fortsätter att strömma in från vittnen som avlagt sina vittnesmål under ed.