Efter att juristerna på Migrationsverkets rättsenhet kommit fram till att det saknas lagstöd för visitationer av migranter som tagits i förvar kan man heller inte transportera dessa – såvida de inte kan bedömas som riskfria.

Det var för ett drygt år sen Migrationsverket tog över transporterna till och från förvar. I samband med detta genomförde man kroppsvisitationer med hänvisning till arbetsmiljölagen. Efter att ST-facket JO-anmält ansvarig chef stoppades transporterna som nu i stället läggs på den redan överbelastade Kriminalvården.

I 94 fall under fjolåret hittades narkotika eller vapen vid visitationer. Omkring 3 000 transporter årligen kommer nu att läggas på Kriminalvården

– Rättsutredningen kar kommit fram till att vi saknar befogenhet i enlighet med utlänningslagen att göra det här, säger Dag Bönke, tillförordnad förvarschef på Migrationsverket.

– Det innebär en kraftig minskning av de transporter vi genomför, då vi får rekvirera hjälp från Kriminalvården. Det har hittills lett till att några sjukhusbesök och två avresor fått bokas om.

Utöver ombokningar innebär beslutet även längre väntetider och ett trögare system, menar Bönke.

Regelverket säger att myndigheten har rätt att kroppsvisitera migranter i sina egna lokaler men inte inför en transport. För att detta ska bli möjligt krävs en justering i regelverket – något man inte vet ifall det kan komma bli aktuellt.

– Vi sätter vår transportkapacitet utefter den budgetfördelning får från regeringen. Det här hade vi inte räknat med, det fanns inte med i vår plan, säger en förvånad Claes Nöjd, stf chef för Kriminalvårdens nationella transporttjänst NTE, till SVT Nyheter.