På torsdagskvällen hölls två Brexit-relaterade omröstningar i det brittiska parlamentet, den första om en eventuell helt ny folkomröstning i frågan och den andra om att skjuta fram utträdet till efter den 29 mars.

I den första omröstningen blev det ett tydligt nej – någon ny folkomröstning ska inte hållas. I den andra omröstningen blev det däremot ja – en majoritet vill senarelägga utträdet. Båda resultaten var väntade.

Både Tories och Labour hade i förväg aviserat att man skulle rösta nej till en andra folkomröstning i själva grundfrågan om EU-utträde.

LÄS MER: Parlamentet röstade nej till hård brexit

Efter onsdagens omröstning, där parlamentet beslöt att Storbritannien vare sig nu eller i framtiden får lämna EU i ett avtalslöst tillstånd, var det också ett ja i torsdagens andra omröstning väntat – man behöver mer tid för att sy ihop ett avtal som i motsats till det som nu ligger på bordet kan få parlamentets godkännande.

Det man röstade ja till vara att försöka få igenom en kortare ”teknisk” förlängning fram till 1 juni. Det är emellertid oklart om man i Bryssel kommer att godta en sådan begäran. Där har i stället ett väsentligt senare datum flera år in i framtiden förordats i den händelse nuvarande tidsplan med utträde den 29 mars inte kan hållas.

Huruvida det efter de hittillsvarande misslyckandena med att få ett avtal godkänt går att få ett sådant på plats på endast ytterligare ett par månader är oklart, och det talas nu om att parlamentet måste godkänna någon form av avtal redan i nästa vecka för att den korta ”tekniska” förlängningen ska vara aktuell.

Skulle detta misslyckas kan brexit skjutas upp på mycket lång framtid och eventuellt äventyras helt och hållet. Oavsett vilken förlängning det blir måste den godkännas av EU:s övriga medlemsländer.

Att den brittiska regeringen siktar på att få allt på plats för ett utträde senast den 1 juni beror bland annat på att man vill slippa anordna val till EU-parlamentet som annars ska hållas i slutet på maj.