På onsdagskvällen fattade kommunstyrelsen i Staffanstorp beslut om att förbjuda muslimsk slöja i kommunens skolor och förskolor. Förbudet ingår som en del i en uppdaterad integrationsplan och syftar till att främja integrationen för migranter från ojämställda länder och kulturer in i det moderna svenska samhället.

Enligt moderata kommunalrådet Christian Sonesson, som varit drivande i frågan, ska förbudet uppfattas som att man tar riksdagens direktiv om att ta emot och integrera invandrare på allvar. Det ska även tjäna som en signal om vilka dilemman kommunerna ställs inför när kulturkrockar sker kring så fundamentala värderingar som mäns och kvinnors jämställdhet.

Även Sverigedemokraterna står bakom förbudet. Socialdemokraterna yrkade avslag till integrations- och jämställdhetsplanen och beslutet att göra skolan och förskolan till en fristad för invandrarflickor från slöjtvång.

Den nu antagna förbudet gäller för barn i förskola och i skolans låg- och mellanstadium. I högstadiet och gymnasiet kommer dispens för muslimsk slöja från det generella förbudet mot huvudbonader i klassrummet att gälla som tidigare.