Det är Ekot som har kartlagt de 25 personer som regeringen – under de senaste 15 åren – bestämt sig för att utvisa enligt lagen om särskild utlänningskontroll (LSU). Detta på grund av att de är hot mot rikets säkerhet, vilket grundar sig i en benägenhet att delta i terroristbrottslighet. De allra flesta av dessa personer är dock fortfarande kvar i Sverige.

16 personer har enligt Ekot ett utvisningsbeslut enligt LSU, som fortfarande gäller men som av okänd anledning inte gått att verkställa. I det allra äldsta fallet har en man haft utvisningsbeslutet sedan 2011 – och är fortfarande kvar i Sverige.

Fyra av personerna som klassas som säkerhetshot har fått sina utvisningsbeslut upphävda. Det är fler än de tre säkerhetshot som faktiskt blivit utvisade de senaste 15 åren.

Två av personerna som är hot mot rikets säkerhet har lämnat Sverige på egen hand.

Uzbeker är överrepresenterade

Bland de personer som man låtit bli att utvisa – trots beslutet om att göra just det – är män från Uzbekistan överrepresenterade. Fem uzbekiska män, med så tydliga kopplingar till terrorism att regeringen klassar dem som säkerhetshot, befinner sig på fri fot i Sverige idag.

Terroristen på Drottninggatan 2017, Rakhmat Akilov, kommer också från Uzbekistan. Han befann sig olovligen i Sverige när han begick terrordådet. Man hade inte kunnat verkställa en tvångsutvisning av honom heller före terrordådet då det fanns risk för tortyr i hans hemland.

Utöver dessa är det sedan tidigare känt för allmänheten att det finns hundratals personer med terrorkopplingar som går fria i Sverige idag. Dessa har inte klassats som säkerhetshot av regeringen men SÄPO uppger sig ha koll på dem.

Ekeroth: ”Alla partier utom SD har blod på sina händer”

I en video som Samhällsnytt tidigare publicerat berättar Kent Ekeroth om hur de andra partierna hela tiden motsatte sig skärpningar av lagen men att de i den aktuella debatten om lagens tillkortakommande försöker framstå som handlingskraftiga.

Ekeroth går igenom perioden 2010 – 2018.