Jämfört med deras befolkningsandel var personer med utländsk bakgrund mycket vanligare misstänkta för rån än finländare. Det visar nya siffror från Statistikcentralen, Finlands motsvarighet till Statistiska centralbyrån.

Under de senaste åren har den vanligaste åldern för de som misstänks för misshandel gått ner dramatiskt. Under 2021-2023 var den vanligaste åldern för den misstänkte 14 år mot 20 år under åren 2015-2019.

Detta förklarar man delvis med förändringarna i riktlinjerna för anmälan av övergrepp där exempelvis skolor har fått i uppdrag att anmäla mobbnings- och våldsfall till myndigheterna mer lyhört än tidigare. Samtidigt har anmälningsskyldigheten för dem som arbetar med barn i misstänkta våldssituationer utökats.

Skiftet i ålder syns även i åldern bland offren. 2023 ökade antalet minderåriga offer med en dryg femtedel jämfört med året innan. Jämfört med 2018 har antalet offer i åldern 12-14 år ökat med nästan 140 procent.

Invandrare rånar finländare

Liksom misstänkta för misshandel har även misstänkta för rån blivit yngre de senaste åren. Den vanligaste åldern vid rån har vanligtvis varit 18 eller 19, men 2022 och 2023 var den vanligaste åldern 15 år.

Vid rånbrott var de misstänkta med utländsk bakgrund yngre än de finska. Den vanligaste åldern för misstänkta med finsk bakgrund 2021-2023 var 18 år och för dem med utländsk bakgrund 15 år.

Jämfört med deras befolkningsandel var personer med utländsk bakgrund vanligare misstänkta för rån än finländare. Medan det finns 25,8 18-åringar misstänkta med finsk bakgrund per 10 000 personer i åldersgruppen, var motsvarande andel 15-åringar med utländsk bakgrund 124,3.

I den vanligaste åldersgruppen av rånmisstänkta finns nästan fem gånger fler personer med utländsk bakgrund än personer med finsk bakgrund i den egna vanligaste åldersgruppen.

Dramatisk ökning

2023 ökade antalet rånoffer med 17,5 procent jämfört med 2022. Störst var ökningen i åldersgruppen 5-11 år där det var 48,1 procent fler offer än föregående år. Rånoffren i åldern 12-14 och 15-17 år var drygt 30 procent fler än ett år tidigare. 

Jämfört med situationen 2018 är ökningen dramatisk – antalet offer mellan 12 och 14 år har ökat med 480 procent och med 180 procent mellan 15 och 17 år.