Under natten mot onsdagen bröt en brand ut på iranska flottans största krigsfartyg. Orsaken till branden är ännu oklar.

Branden bröt ut då fartyget Kharg låg I Omanbukten och sjönk nära den iranska hamnstaden Bandar-e Jask, rapporterar Reuters. Räddningsinsatsen pågick under flera timmar och på sociala medier delas bilder på besättningsmän iförda flytvästar som lämnar fartyget. Då fartyget väl sjönk fanns inga personer kvar ombord.

I iranska medier påstår man att det rörde sig om ett övningsfartyg. Inga konkreta uppgifter om brandens orsak förekommer. Fartyget byggdes i Storbritannien 1977 och sattes i tjänst i den iranska flottan sju år senare.

I april uppgav iranska myndigheter att ett av landets krigsfartyg attackerats i Röda havet, vilket skedde i kölvattnet av att Israel och Iran beskyllt varandra för flera attacker på lastfartyg sedan februari.

Ökad spänning med Biden

Incidenterna har inträffat sedan Joe Biden installerades som ny president i januari och han lovat att återgå till kärnvapenuppgörelsen med landet från 2015, vilken Trump lämnade – ett steg som Israel välkomnade.