Arrangörerna för den internationella ungdomsfotbollsturneringen Gothia Cup som varje år anordnas i Göteborg har beslutat att man i fortsättningen ska vara ett islam-anpassat evenemang. Man proklamerar att fläskkött hädanefter blir otillåtet – haram – att servera.

Turneringen har på grund av deltagare från hela världen velat framställa sig som ett mångkulturellt evenemang men nu blir det alltså snarare enfald än mångfald. På Gothia Cups webbplats har man sedan slutet av förra året kunnat läsa följande kommuniké:

”Eftersom vi har många muslimer som kommer till turneringen har vi valt att inte servera griskött.”

När Gothia Cups turneringsledare Lena Rönnefors tillfrågas om varför man inte bara kunde erbjuda fläsköttsfria alternativ för de som vill följa islams påbud, låtsas hon inte förstå frågan och hävdar att man inte har fått några klagomål på att fläskkött förbjudits. Enligt Rönnefors är beslutet att anpassa turneringen till islam ”jättebra”.

Gothia Cup har på senare år kantats av flera skandaler – lag har fått resa hem efter att ha ägnat sig åt sexuella trakasserier, domare har jagats av planen av aggressiva utländska spelare. Man har också haft säkerhetsproblem med inkvartering av hitresta spelare i bland annat Biskopsgården på grund av den skenande kriminaliteten i området.