Den nya italienska koalitionsregeringen bestående av gräsrotsdemokratiska Femstjärnerörelsen och nationsvänliga Lega har sedan den tillträdde tagit ett fast tag om den illegala invandringen över Medelhavet där landet länge fungerat som språngbräda för migranter på väg till framför allt Tyskland och Sverige.

I den nya politiken ingår också att sätta stopp för de så kallande NGO-organisationer som med fartyg opererar i farvattnen, officiellt för att rädda liv men i realiteten för att hjälpa människosmugglarna att transportera migranterna till EU. Även vissa kustbevakningsfartyg ägnar sig åt detta.

I måndags plockade fartyget Ubaldo Diciotti upp strax under 200 migranter från en överfylld smugglarfarkost. I stället för att köra dessa tillbaka till den nordafrikanska sidan av Medelhavet transporterade man dem till Sicilien.

Där blev det emellertid stopp när de italienska myndigheterna med Italiens inrikesminister Matteo Salvini som högsta ansvarig sade nej till att migranterna släpptes iland. Undantag medgavs dock för ett drygt tiotal personer som ansågs behöva undersökas av läkare och några tiotal som bedömdes vara minderåriga.

Det stora flertalet av migranterna uppges vara unga män från Eritrea, vars kommunistiska regim den svenska vänstern i decennier understött.

Den italienska regeringen har sagt att man inte kommer att häva landstigningsförbudet förrän EU gått inte och talat om vilket eller vilka länder som kan ta emot migranterna. Hittills har Albanien och Irland förklarat dig beredda att ta emot cirka 20 migranter vardera men många länder har också sagt nej, däribland Sverige.

Invandringsliberala krafter inom FN trycker nu på för att migranterna ska släppas i land och för att EU-länderna ska öppna sina dörrar för dem. En likaledes invandringsliberal åklagare i Italien har som påtryckningsmetod också på eget initiativ inlett en brottsutredning mot inrikesminister Salvini för brott mot Europakonventionen.

Salvini har i ett Facebook-inlägg vänt sig direkt till åklagaren där han skriver att ”om du vill vill arrestera mig för att jag försvarar gränserna och säkerheten i mitt land så är jag stolt över det och ser fram emot det med öppna armar”.