Europeiska unionen är på väg mot ett ”farligt och oroande antidemokratiskt läge”. Det hävdar Francesca Donato, EU-parlamentariker för italienska Lega Nord. Bakgrunden är bland annat planer på att inskränka de politiska partiernas kontakter med Ryssland.

I EU pågår diskussioner om hur ”rysk desinformation” ska bekämpas och om partier och politiker i Europa, både till höger och till vänster, som anklagas för att hysa ”extrema” åsikter gällande Ryssland bör straffas för det.

Alla inte överens

Alla EU-politiker är dock inte överens om denna antiryska linje. I onsdags tog Francesca Donato, som representerar italienska Lega Nord i parlamentet, till orda. Hon lyfte inte minst fram vikten av fri åsiktsbildning.

– Jag är bokstavligen chockad över vad jag har hört här idag. Föreslår ni verkligen att på nationell nivå begränsa den politiska verksamheten för partier som demokratiskt representerar europeiska medborgare? Sedan när har EU genom totalitär kontroll tagit över de politiska inriktningarna för medlemsstaternas nationella partier? undrade hon.

– Det vi diskuterar i dag är en farlig och oroande förskjutning mot ett djupt antidemokratiskt läge, under den falska förespeglingen att vi ska skydda demokratin. Genom att göra detta undergrävs inte enbart yttrandefriheten och åsiktsfriheten, utan vi förnekar den grundläggande principen om demokratisk representation. Om regeringar på nationell nivå inte formellt förklarar krig mot Ryssland, finns ingen anledning och ingen rättslig grund för att förbjuda eller begränsa några politiska diplomatiska kontakter på nationell nivå med ryska samtalspartners.

Italienarna tvekar om sanktioner

Marco Dreosto, partikollega till Donato, påpekade under debatten att Lega Nord tillhör de partier som hårdast fördömt Rysslands agerande. Samtidigt avtar italienarnas stöd för den hårdföra linjen mot Ryssland i takt med att kriget drar ut på tiden och får ekonomiska konsekvenser för EU:s medborgare.

Enligt en färsk opinionsmätning från Ipsos tycker exempelvis 48 procent av italienarna att Italien ska sluta skicka vapen till Ukraina, mot endast 23 procent som tycker att man bör fortsätta göra det.

Stödet för sanktionerna mot Ryssland sjunker samtidigt till 44 procent, jämfört med 57 procent för fyra månader sedan, och hela 39 procent tycker att medierna vinklar rapporteringen till fördel för Ukraina och president Zelenskyj.

Att det italienska folket inte står bakom EU:s doktrin mot Ryssland var också något som Francesca Donato passade på att påpeka under debatten.

– Majoriteten av italienarna stöder inte förbudet mot förbindelser med Ryssland inom handel, energi och politik, och de har definitivt rätt att vara representerade inom alla politiska områden, sade hon.