➤ KURDISTAN På tisdagen gick irakiska Kurdistan till valurnorna för att i en folkomröstning besluta om att bli en självständig stat. Valdeltagande uppges ha varit högt och resultatet en tydlig seger för ja-sidan.

Irak och de övriga länder som Kurdistan sträcker sig över – Turkiet, Iran och Syrien – har kritiserat folkomröstningen och betraktar den som ogiltig. I Turkiet hotar president Erdoğan med sanktioner om några konkreta försök att utropa självständighet görs.

Erdoğan hotar bl.a. med att svälta ut kurderna genom att stoppa alla lastbilstransporter med livsmedel till regionen. Han har även flaggat för att strypa oljeexporten från Kurdistan till omvärlden som går via Turkiet. Detta för att straffa kurderna ekonomiskt.

Om det inte hjälper utesluter inte Erdoğan militär intervention för att kväsa kurderna. Den turkiske presidenten är orolig för att den kurdiska självständighetskampen nu ska ta ny fart också i Turkiet, något han till varje pris vill förhindra.

Irakiska Kurdistans president Massoud Barzani har svarat på hoten och kritiken med en utsträckt hand. I ett TV-tal efter folkomröstningen sa han: ”I stället för trakasserier, låt oss tala och förhandla”.

Även från mer avlägset håll, bl.a. USA och FN, har kritik riktats mot folkomröstningen. Man menar att den politiska stabiliteten i regionen äventyras och anser att detta är en viktigare fråga än det kurdiska folkets rätt till självständighet.

Kurderna har kämpat för självständighet i många decennier. Kampen har förts fredligt och politiskt men också med våld och terrorism.