Den Allians-styrda kommunen Järfälla slutar med gratis månadskort för resor med buss, pendeltåg och tunnelbana som kommunens gymnasieelever tidigare har fått. Samtidigt ordnar man gräddfil till nyanlända elever som tillhandahålls samma månadskort gratis. Det möter hård kritik från Sverigedemokraterna som överklagar beslutet i domstol.

Det var i höstas som Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet i Järfälla kommun i norra Stockholm beslutade att göra viktiga prioriteringar i budgeten och därmed slopa det kostnadsfria SL-kort som man tidigare erbjudit alla sina gymnasieelever.

Däremot ska det slopade SL-kortet alternativt skolskjuts tillhandahållas till kommunens nyanlända elever. Sverigedemokraterna är det enda parti som reserverade sig mot förslaget. Övriga partier i kommunen ställde sig bakom förslaget, rapporterar Samtiden.


Läs mer: Modell för placering av nyanlända elever

Nu har SD överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm eftersom man anser att beslutet gör skillnad på människor när en viss grupp tillhandahålls gratisresor. Partiet anser konkret att det politiska beslutet strider mot likabehandling som ska ge samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

LÄS ÄVEN: Gräddfil för ’ensamkommande’ i krisande kommun: ”Vi måste erbjuda dem gynnsam fritid”

Det återstår att se vad domstolen beslutar i frågan men Järfälla kommun har motiverat sitt beslut att göra skillnad på grupper med att det främjar integration. I ett yttrande till domstolen skriver man följande: ”att lagstödet för förslaget om SL-kort och skolskjuts vilar på möjligheten att bevilja SL-kort/skolskjuts utifrån kriteriet ’annan särskild omständighet’.”

SD: ”Vart är rättvisan”
I ett uttalande förklarar SD:s lokalavdelning i kommunen att partiet ”beaktar hela ungdomens intressen, inte de exklusiva särintressena”.

”Vi finner det märkligt att kommunen ej längre finansierar SL-kort för gymnasieskolans elever men att Barn- och ungdomsnämnden anser att nyanlända i grundskolan speciellt ska beaktas.

Vart är rättvisan i att först dra in SL-kort för en stor del av Järfällas unga men sedan speciellt beakta en minoritets särintressen. Vi Sverigedemokrater anser att alla skolungdomar i kommunen, grund- och gymnasieskoleelever med rättfärdigad resväg ska få sina SL-kort finansierade av kommunen. Vi beaktar hela ungdomens intressen, inte de exklusiva särintressena.”

https://www.facebook.com/sdjarfalla/posts/2143076405752980

 

Kostnadsberäkning
I nedanstående tabell har Järfälla kommun räknat på kostnaderna för gräddfilen till nyanlända elever.

Järfällabor reagerar
I sociala medier reagerar Järfällabor över att kommunen gör skillnad på elever.