➤ DEBATT Stefan Torssell lägger (Samhällsnytt 18-06-17) ut texten i en oändligt lång debattartikel om en fråga som är fullkomligt irrelevant för svensk politik, både ur ett säkerhetspolitiskt och inrikespolitiskt perspektiv – det vill säga Israel vs Palestina. Han rundar med följande fråga av sin debattartikel:

”Min fråga i all välmening är: vilken ståndpunkt har Alternativ för Sverige? Ett oklart eller ofullständigt svar betraktar jag som att Afs intar en Israelfientlig hållning och därmed är beredd att dra med sig den nationella rörelsen ut i nazismens ödsliga tassemarker.”

I all välmening? Nej, sannerligen inte. Torssell använder sig av vänsterretorikernas Hitler-insinuationer som bygger på att Alternativ för Sverige måste inordna sig efter Torssells inställning i frågan, annars är man fanatisk Hitler-dyrkare. Det är underhållande att vissa nationalister så brinnande engagerar sig i en fråga som är helt främmande för vanliga svenskar och där Sverige saknar skäl att blanda sig i. Det är snarare Torssells brinnande lust för frågan som ska misstänkliggöras. Varför bryr sig någon som påstår sig vara nationalist så mycket om en konflikt i en region som ligger i Mellanöstern? Sverige har importerat nog med problem från Mellanöstern enligt oss.

Vår inställning är enkel, vi bryr oss lika lite om Israel/Palestina-konflikten som vi bryr oss om konflikten mellan Somaliland/Somalia – med andra ord tar vi ingens sida i komplicerade konflikter som inte har med Sverige att göra, och vi är heller inte skyldiga att göra det. Gustav Kasselstrand sade nyligen i en intervju att han vill se att Sverige avstår från att ta en aktiv roll i konflikten och att partiet har en icke-interventionistisk utrikespolitik. Slut på inställningen att hela världens problem är Sveriges problem – vi sätter istället Sveriges och svenskarnas intressen främst, även i utrikespolitiken.

Istället för att fixera sig vid konflikter på andra sidan jordklotet lägger vi allt fokus på att bekämpa islamismen och islams utbredning i Sverige. Konflikter som skulle vara angelägna för Alternativ för Sverige är sådana som skulle drabba våra nordiska brödrafolk – med dem som vi delar en ödesgemenskap, geopolitiska förutsättningar, historia och kultur.

För Alternativ för Sverige är det viktigaste att skicka hem alla systembelastande invandrare (med eller utan medborgarskap) som kommit hit för att begå brott, gå på bidrag och som vägrar anpassa sig – inklusive islamister. Till skillnad från Sverigedemokraternas allt mer krypande inställning gentemot etablissemanget och deras växande acceptans för invandring och islam kommer vi aldrig vika oss i Sveriges ödesfråga – vilken är återvandring.

Vad palestinier och israeler har för otalt med varandra är fullkomligt oviktigt och kommer aldrig vara en fråga som Alternativ för Sverige tar ställning i. Vi har ett land att rädda, nämligen vårt eget. Torssell får däremot gärna förklara varför Israel är viktigare än Sverige. Sveriges framtid är för oss det enda som betyder något – delar av vårt land står bokstavligen i brand. Svenskarna är vårt folk och svenska politikers uppdrag är att kämpa för sitt folks intressen – ingen annans!

Jeff Ahl
Riksdagsledamot för Alternativ för Sverige