IT-jättarnas stora makt och inflytande på det offenliga samtalet, valrörelser och åsiktsbildning har allt mer seglat upp på den politiska dagordningen. Inte minst efter deras agerande mot Trump på sistone har flera initiativ och utspel gjorts för att begränsa deras makt. SD har på flera olika sätt väckt frågan i Riksdagen, men nu går även Jimmie Åkesson ut i en debattartikel och kräver att regleringar införs.

Det är på DN Debatt om Åkesson tillsammans med några andra partiföreträdare radar upp fyra punkter på hur techjättarna bör regleras samt jämför med hur socialdemokraterna hade reagerat om censuren riktades mot dem:

I denna nya tid kan vem som helst, även de mäktigaste i världen, tystas av dessa så kallade techjättar. Regeringens svar på detta är i princip att yttrandefriheten inte gäller när det är en tredje part – ett bolag – som ska avgöra om meddelandet ska spridas vidare eller inte. [..]

Det är en nonchalant och synnerligen problematisk inställning.

Ett argument som har cirkulerat är ”bygg din egen plattform”. Om användaren får sitt Facebookkonto borttaget föreslås att man startar en blogg eller byter till en annan plattform. Hade den socialdemokratiska regeringen sagt samma sak till arbetarrörelsen för hundra år sedan? Facebook är vår tids åsiktstorg. Om traditionella demonstrationer stoppas, ska man då konstruera sitt eget torg?

SD kritiserar sedan Löfven för att ha en ”hopplöst otidsenlig retorik” och varnar istället för valpåverkan i det svenska valet 2022. De vill ha en parlamentarisk kommitté med uppdraget att säkerställa en fri åsiktsbildning på internet och anser att fyra punkter är centrala utgångspunkter:

1. Enbart olagligt innehåll ska raderas från sociala medier och avstängningar eller borttagande av innehåll med hänvisning till brott bör kunna överprövas av svensk domstol.

2. Innehåll som inte bryter mot lagar ska skyddas på nätet från att raderas. Ens konton ska på samma sätt skydddas.

3. Automatiska algoritmer ska inte tillåtas att dolt begränsa spridningen av ett visst material utifrån politiska hänseenden. Det ska vara politiskt neutralt, vara transparent och kunna granskas.

4. Om företagen ändå bryter mot neutralitets-kravet ska höga böter åläggas.

Åkesson avslutar inlägget med säga att ”demokratin riskerar att urholkas när amerikanska bolag underkänner vissa individers åsikter”.

Om vi inte gör något snart så kommer framtidens val att avgöras på plattformar som inte tvekar att ta bort åsikter som inte passar in i deras egen konstruerade åsiktsmall. Det, om något, är ett allvarligt hot mot demokratin.