➤ KRÖNIKA Häromdagen uppmärksammade flera alternativa medier, bland annat Samhällsnytt och Fria Tider, att en julmarknad i Belgien byter namn till vintermarknad i syfte att inte stöta sig med andra trosuppfattningar än den kristna. Nyheten fick stor spridning i sociala medier men påstods av gatutidningen Metros Viralgranskaren vara falsk. Det visar sig nu att det i själva verket är Viralgranskaren som spridit fake news.

Källan till de svenska artiklarna är en artikel i belgiska Het Laatste Nieuws. I ingressen till artikeln angav tidningen tydligt att förändringen genomförts specifikt för att ”inte förolämpa människor av annan tro”.

Vilken ”annan tro” det är vars företrädare mest aggressivt kräver såväl nedmontering av allt som skvallrar om Europas kristna kulturarv som uppmontering av sådant som vittnar om deras egen etablering i Europa är som man säger ”common knowledge”.

När nyheten fick viral spridning i sociala medier i Sverige som ett exempel på hur västerländsk kultur, tradition och identitet stryker på foten inför påtryckningar från utomvästliga invandrargrupperingar, kände sig de anonyma skribenterna bakom Viralgranskaren föranlåtna att ”granska” påståendena. Detta eftersom det handlar om fenomen som gynnar nationsvänliga partier som Sverigedemokraterna, ett parti vars framgång många menar att Viralgranskaren bakom kulisserna har som sitt egentliga syfte att stoppa.

I stället för att gå till förstahandskällan, som är etablerad nyhetsmedia i Belgien, valde Viralgranskaren att spekulera i att de svenska artiklarna kanske haft den mer politiskt och nationsvänligt orienterade Voice of Europe som källa. Vad Viralgranskaren i sin iver att få ut sin dementerande text missat – alternativt medvetet valt att inte låtsas om – är att Het Laatste Nieuws senare kortat av sin ingress relativt den ursprungliga, se nedan (Googles översättningsverktyg).

Resten av ”granskningen” präglas av ett metaresonemang där själva den oikofoba företeelsen ställs åt sidan och fokus i stället riktas mot att lyfta fram nyhetens budbärare som nationalister (ett ord som i Viralgranskarens värld ska uppfattas som ett invektiv). Svenska medier som skrivit re-write på den belgiska nyheten utpekas av Viralgranskaren som ”högerextrema”.

Om Viralgranskaren inte haft så bråttom, gjort ett ordentligt journalistiskt arbete och kontaktat de medier som man avsåg att kritisera för en kommentar, då hade man tvingats inse att man var ute i ogjort väder. Kanske var det just därför man avstod. Nu lät man. som det förefaller, i stället personliga antipatier mot konkurrerande alternativmedia bli ett alibi för att dagtinga med grundläggande publicistiska rutiner och yrkesetik.

Viralgranskaren, som verkar under den vänsterliberala gatutidningen Metros paraply, utger sig för att granska och avslöja felaktig nyhetsrapportering som sprids viralt i sociala medier. Initiativet har kritiserats för att dölja en svenskfientlig och vänsterorienterad politisk agenda och för att själv göra sig skyldig till sådana övertramp som man anklagar andra för.

Från etablerat mediehåll med samma agenda har man försökt legitimera den ifrågasatta verksamheten genom att dela ut diverse priser till Viralgranskaren, mest noterbart Stora journalistpriset som ”årets förnyare” 2014.

Viralgranskaren har också utnämnts till sådant som ”årets folkbildare”. Man har dessutom lyckats driva igenom ett tillägg till webbläsaren Chrome som stoppar användaren när denne vill gå in och läsa på sådana sajter som Viralgranskaren ogillar. Nätsurfaren skräms att tro att sidan innehåller något skadligt, ungefär som virus.

Än mer anmärkningsvärt är att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) lånat ut sitt namn för att ge Viralgranskaren en aura av legitimitet med staten i ryggen. Mot bakgrund av att MSB själva bedriver för en myndighet direkt olämplig politisk verksamhet för att begränsa pressfriheten i Sverige och nu dessutom leds av den flerfaldigt kritiserade generaldirektörsuppdragsmissbrukaren Dan Eliasson – som bland annat deklarerat att han kräks när han ser Sverigevännen Jimmie Åkesson på TV och tycker synd om asylfuskande mördare – ska man kanske inte vara förvånad.

Viralgranskarens redaktion ligger även bakom instiftandet av något som kallas Källkritikens dag, också det ett initiativ som kritiserats för att ha en politisk slagsida och enögt varna för att läsa alternativa medier samtidigt som man negligerar de många falska, desinformerande och vinklade nyheter som sprids i etablerad media. Medier som i decennier fört medborgarna bakom ljuset beträffande den förda invandringspolitikens katastrofala konsekvenser för det svenska samhället framhålls av Viralgranskaren som ett föredöme att okritiskt sätta sin tillit till.

Framför allt riktar man in sig på att fösa in de yngre mediekonsumenterna i gammelmedias hegemoniska skygglappsfålla. Detta eftersom ungdomar är mer benägna att söka information i ett vidare mediespektrum, något som oroar vänsterliberaler som vant sig vid att ha närmast monopolistisk kontroll över vilken information och vilka tolkningar av denna som ska nå ut till folket.

Det finns mellan skål och vägg bland journalister ett från början skämtsamt men nu alltmer verklighetsbeskrivande talesätt som lyder ”låt aldrig fakta komma i vägen för en bra nyhet”. Om inte Viralgranskaren redan har en väggbonad med det valspråket på redaktionen bör man skyndsamt införskaffa en sådan.

Rättelse:
I en tidigare version av texten tillskrevs den tidigare Viralgranskaren-profilen Jack Werner bland annat felaktigt en bakgrund på vänsterliberala boulevardtabloiden Aftonbladet.