En planet som liknar jorden har upptäckts av Nasas rymdteleskop Tess. Planeten som fått namnet TOI 700 d ligger i ett solsystem endast 100 ljusår bort och kan ha förutsättningar för att härbärgera liv.

Den nyupptäckta planeten kretsar kring en stjärna som är knappt hälften så stor som solen och har den yttersta banan av de tre planeterna i solsystemet. Banan ligger inom den avståndszon från stjärnan där vatten kan existera i flytande form.

TOI 700 d uppvisar samtidigt skillnader jämfört med jorden. Exempelvis fullbordar den ett varv (år) kring sin stjärna på endast 37 dagar och vänder alltid samma sida mot sin stjärna, vilket innebär att den saknar dygnscykel.

Planetjagande satellitteleskop

Teleskopet Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite) med vars hjälp planeten upptäcktes är speciellt konstruerat just för att hitta så kallade exoplaneter i andra solsystem och sköts upp av Nasa i april 2018. Det beräknas under sin aktiva tid i rymden hinna leta efter planeter kring 200 000 av de närmast liggande stjärnorna i Vintergatan.